4 Mayıs 2013 Cumartesi

Yunus Emre


Selâhattin Yaşar’ın  Duru Dilli Hak Aşığı Yunus Emre adlı, Yeni Asya yayınlarından biyografik eserinde Yunus Emre’nin manevi çehresini bulmaktayız.
Yunus Emre’nin kısaca hayatı, şahsiyeti, tefekkürü, sanat anlayışı, üslûbu, dünya görüşü, tesirleri ve eserlerinin anlatıldığı bu 192 sayfalık eserle Yunus Emre’ye köprü kurulmaktadır. Bu köprüden geçersek bütün dünya âlemince sevilen Yunus Emre’yi az çok tanımış oluruz.
Yirmiden çok kaynaktan ve Yunus Emre’nin şiirlerinden yararlanılarak hazırlanan bu biyografide her bölümün başında Yunus Emre’den bir beyit veya bir kıta; bölüm sonlarında da dörtlüklerden oluşan Yunus Emre’nin şiirleri konmuştur. Ayrıca Yunus için anlatılanlar, yazılanlar ve Yunus için söylenmiş sözler kitabı zenginleştirmiştir.

Açık, duru ve anlaşılır biçimde yazılan bu eserde altını çizdiğim satırları yazmakta yarar var:
-          İlimle feyzi birlikte öğrenip yaşayan ve zülcenaheyn olarak yetişmeye gayret eden Yunus, zamanı gelince evlendi, yurt yuva kurdu, çor çocuk, iş güç sahibi oldu.
-          Yunus’un maksadı aldığı bilgiyi ve feyzi Anadolu’yu dolaşarak muhtaç insanlara ulaştırmaktır.
-          (Yunus) irşada ihlâstan ziyade bir tarikata intisap arayan zamanın yaygın anlayışına rağmen herhangi bir tarikata mensup olmadan ve dervişlik hırkası giymeden mürşitlik vasfı kazandı.
-          (Yunus) her varlıkta Allah’ın pek çok isminin tecelli ettiğini gördü. Hepsine hayran kalıp onların halleriyle hâllenmek isteyince de farklı bir haleti ruhiye içine girdi.
-          (Yunus ) bir yandan kâinatta tecelli eden Sanat-ı İlâhiyeyi tefekkür ederek ruhunu renklendirirken, diğer yandan gönlünde meydana gelen hareketlenişleri sözlerine sindirerek insanlara aksettirme gayreti içine girdi.
-          İnsanların medresenin verdiği ilme de, tekkenin aşıladığı aşka da ihtiyacı olduğunu bilen ve ikisini de öğrenerek faydasını gören Yunus’un gayesi yalnız ilmi veya aşkı seçmek değil, insan idrakinde ikisini birleştirerek aklı ve gönlü birlikte nurlandırmaktı.
-          (Yunus) nefretin olduğu yerde sevginin yeşermeyeceğini, sevginin yeşermediği yerde de İslâm’ın anlatılamayacağını, insanın yaşayamayacağını bildiğinden önce düşmanlığı ortadan kaldırmaya çalıştı.
-          Yunus’un şahsiyetinin şekillenmesinde ilk merhale insan nevinin diğer varlıklardan farkını bilmesi yani insan olduğunu idrak etmesi ve insanlığın icaplarını yerine getirmeye çalışmasıydı.
-          ( Yunus ) sözünün tesirinin söylediklerini yaşamakta olduğunu görmüştür.
-          Yunus’un sözlerinin her cins, din, dil ve milliyete mensup insan tarafından kabul edilmesinin sebebi O’nun, onlarla kurduğu gönül bağlarının sağlamlığı ve gönlünün herkesi içine alıp keyfince ağırlayacak kadar geniş olmasıydı.
-          Yunus’un üslûbunun esasını sevgi, din ve dil teşkil eder.
-          Yunus Emre bir millet ve medeniyet şairiydi. Onun kullandığı dilde esas milletin dili, temel gaye ise medeniyetin bütünüydü.
-          Yunus’un cemiyete kazandırmak istediği ideal tip: su gibi aziz ve temiz, toprak kadar verimli, bereketli, mütevazı insan tipiydi.
-          Yunus’un mezkûr ifadeleri, aslında bazı ayeti kerimelerin tefsiri mahiyetindeydi.
-          Asrının bütün karanlığına, kargaşasına rağmen Yunus’un akılları aydınlatıp gönülleri nurlandıran ve ferde iç huzuru, cemiyette sükûneti sağlayarak insana ebedi süruru tattıran sır işte o samimi,  riyasız ve karşılıksız sevgidir.
-          Ekseriyetle filozoflar düşündükçe alçalırken, Yunus gibi İslam âlim ve mütefekkirlerinin düşündükçe derinleşip yükselmeleri, hayatlarına iki cihanın gayesini sindirmiş olmalarıydı.
    Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

************************* 
**************************

2 yorum:

 1. Merhabalar Sabahattin Hocam,

  Hakk aşığı Yunus Emre ile ilgili Selahattin Yaşar'ın bu güzel kitabının tanıtımıyla ilgili yazınızı okudum. Yunus Emre ile ilgili bilinen şeyleri burada tekrar etmeme gerek yok. Ancak, Y.Emre hakkında belki bugüne kadar hiç bilmediğimiz ve duymadığımız bir yönünü keşfetmek amacıyla tanıtımını yaptığınız kitabı incelemekte fayda mülahaza ediyorum.

  Bu güzel tanıtımınızdan dolayı Kaleminize, emeğinize ve yüreğinize sağlıklar dilerim.

  Selam ve dualarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
   Her zaman, her ortamda Yunus Emre'yi ve Yunus Emre ile ilgili yazıları okumakta yararlar vardır.
   Hayırlı günler dileğiyle.

   Sil