17 Aralık 2012 Pazartesi

Hz. Mevlana’nın hayat ve hizmet anlayışı


Hz. Mevlana’nın hayat ve hizmet anlayışı

Mevlana’nın tecdid hizmetinin, ilim ve tasavvuf anlayışının mahiyetini Şems ile aralarında geçen şu diyalog en güzel şekilde ortaya koy -maktadır:

“Bir gün Şems-i Tebrizi Mevlana’ya sorar: Müşahede, ilim ve riyazetten gaye nedir?

Mevlana Hazretleri: “Peygamberlerin sünnetine ve şeriatın adabına riayettir.” cevabını verir.”(21)

Bu kısa cümle Hz. Mevlana’nın hayat ve hizmet anlayışını en güzel, en kısa şekilde özetlemektedir. Sünnet-i Seniyye ve Kur’anın hükümlerine uymak!

Metnin alındığı yazı
http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=182447

***********************************
***********************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder