15 Aralık 2012 Cumartesi

“Hacı Bektaş Anadolu'dan İnsanlığa Işık Saçtı”

 "Dünya toplumlarının tarihinde, kökü 800 yıl öncesine uzanan, fikirleriyle geniş kitleleri etkilemiş, bugün de saygıyla anılan çok az önder bulunduğu muhakkaktır. Dolayısıyla bu yılki törenlerin bu manada büyük önem taşıdığına inanıyorum.
Hacı Bektaş, Mevlana ve Yunus Emre gibi birçok düşünür ve gönül eri; insanı her türlü değerin üzerinde gören, farklılıkları zenginlik kabul eden, sevgi ve toleransı temel alan düşünceleriyle, Anadolu'dan tüm insanlığa ışık tutmuşlardır.
Bugün insanlara rehberlik eden değerleri, yüzlerce yıl önce hem yaşayan hem yaşatan Hacı Bektaş Veli, evrensel öğretileriyle asırları aşarak günümüze ulaşmış büyük bir düşünür ve gönül adamıdır.
Hacı Bektaş Veli, barışı, dostluğu, sevgiyi ve hoşgörüyü temel ilke edinen fikirleriyle, farklı dillerden, kökenlerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşamasını mümkün kılan hayat felsefesiyle, Anadolu'da birliğin gerçekleşmesine büyük katkı sağlamıştır.
Milli dayanışmayı güçlendiren bu anlayış, hiç şüphe yoktur ki, milletimizin bin yıldır gönül birliği içinde, barış ve kardeşlik içinde yaşaması yolunda tarihi bir hizmette bulunmuştur. Anadolu'da yeşeren bu ruh, bu şuur, birlik ve beraberliğimizin harcı olmuştur.
Bin yıldır olduğu gibi, bundan sonra da bir arada yaşamayı sürdüreceğiz. Bugün aziz milletimiz, Hacı Bektaşların, Mevlanaların, Yunus Emrelerin öğütlediği gibi, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmakta, herkesin eşit vatandaşı olduğu, güçlü, müreffeh, modern ve demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektedir.
Herkesin birbirini sevmesi, anlaması, değerlerine saygı göstermesi ve tek vücut olarak hareket etmesi durumunda, problemlerimizin rahatlıkla çözüleceğine olan inancımı da bu vesileyle vurgulamak isterim."

Abdullah Gül, TC. Cumhurbaşkanı


*********************************
*********************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder