11 Kasım 2012 Pazar

Atatürk'ün Din Anlayışı

İslamiyette hiç kimse inancı yüzünden eleştirilemez. “İslamiyet’te ibadet emredilmiştir, ancak bu, insan ile Allah arasındadır. Toplumda iç içe yaşayan insanlardan beklenti, ibadetten farklı olarak belli ahlak kuralları çerçevesinde hareket etmeleridir. Özellikle İslamiyet’in temeli ahlaktır.”(1) Bu gerçekten hareketle Mustafa Kemal Atatürk de inancı yüzünden eleştirilemez.
İslam inancına göre; Müslüman bir kimseye ‘Kâfir’ diyenin kendisi kâfir olur. Bu konudaki hadisi şerifler bilinmesine rağmen Atatürk dini konularda eleştirilmiştir. Tabi bu eleştiriler maksatlıdır. Emperyalistler öteden beri İslami İslama kırdırma, Atatürk’ü halkın gözünden düşürme taktikleri geliştirmişlerdir. Laiklik ilkesinin dinsizlik olarak algılanmasında da şer güçlerin parmağı var mıdır acaba?...
Nasıl ki bir kimse inancı yüzünden yerilemezse aynı şekilde övülemez de. Başka deyişle bir kimsenin  inancı yüzünden bir prim elde etmesi doğru değildir. Bu itibarla Atatürk’ün din anlayışı, Atatürk’ün İslam dini anlayışı, İslam dinine yapmaya çalıştığı hizmetleri sıralamanın da onu dindar göstermeye çalışmanın da pek fazla anlamı olmamalı. Ancak yukarıda belirtildiği üzere İslam’ın ve Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarının kötü emelleri konusunda tüm bireyleri aydınlatmak gerekli.
Aydınlatma her ortamda, her vasıtayla olmalıdır. Bloglardaki yazılarla da aydınlatma mümkün olabilir. İnternet ortamından yapılacak derlemeler de yararlı olabilir. Ne var ki internet ortamındaki bilgiler kirlenmiştir. Yani bunların birçoğu güvenilir değildir. Bu konuya özellikle vurgu yapıyorum ki aşağıda sıraladığım köprülerden geçerken dikkatli geçilsin.
Genellikle okumuyoruz. Okuyanlarımız da hap halinde veya lokum gibi bilgiler almayı tercih ediyor. Bu tür bilgiler de iyidir kuşkusuz; ama inceleyerek elde edilecek bilgiler daha yararlı, daha kalıcı olurlar.  Araştıracağımız birçok husus olabilir. Örneğin;
·     Diyanet İşleri Reisliği (Başkanlığı) ne zaman kuruldu?
·     Dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere ayrı mektepler (İmam ve Hatip Mektepleri) Açılması ne zaman kabul edildi? 29 yerde ilk İmam ve Hatip Mektepleri ne zaman açıldı.
·     Darulfünun’da bir İlâhiyat Fakültesi açılması ne zaman kabul edildi?
·     “Hiçbir kimse mensub olduğu felsefi  içtihat, din ve mezhepten dolayı muaheze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret adabına ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü dini ayinler yapılması serbesttir.” denilerek din hürriyeti anayasanın teminatı altına  ne zaman alınmıştır?
·     Hak Dini Kur'an Dili (Kuran'ı Kerim'in Türkçe Tefsiri) ne zaman, kimin emriyle kim tarafından yapıldı?
·      Buhari’nin hadis kitabı ne zaman, kimin emriyle, kim tarafından Türkçeye çevrilmiştir?
Yukarıdaki sorulara ve daha akla gelebilecek sorulara cevap aranırsa Mustafa Kemal Atatürk’ün İslam dinine hizmetleri anlaşılır. Aslında , yukarıda da işaret edildiği gibi böylesine bir araştırmaya da pek gerek yok. Atatürk’ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı ne olabileceğini düşünmek yeter.
Bizim bu konularda uzmanlığımız yok. Atatürk’ün din anlayışını özellikle İslam dini konusundaki görüşlerini ve de İslama yapmaya çalıştığı hizmetleri konunun uzmanlarından dinlemekte yarar var düşüncesiyle internette bulabildiğim bazı videolara bağlantı kurduk. Bunları düşünerek, gerekirse eleştirerek dinlemeliyiz.
Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli,
  --------------------
1.     Prof. Dr. Sait Yazıcıoğu, (eski) Diyanet İşleri Başkanı, Devlet bakanı
***************************************************
Atatürk’ün İslam dini ile ilgili sözleri
İslâm dini hakkında:
Bizim dinimiz, akla en uygun ve en doğal bir dindir. Ve ancak bu nedenledir ki son din olmuştur.
Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.
Müslümanların toplumsal yaşamında, hiç kimsenin özel bir sınıf halinde varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler, dinî emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar.
Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin kurallarını eşit olarak öğrenmek zorundayız. Her birey dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da Okuldur. 1923 (Atatürk’ün S.D. 11, s. 90)
*
               Atatürk, 'Bilhassa bizim dinimiz için; "Herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dindir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı' demiştir.  İslam'da bilime verilen önem Kuran'da da açıkça belirtilmektedir. Kuran ayetlerinde Allah; insanları düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya çağırır. (Bakara Suresi, 164. Ayet)
*
Atatürk'ün sözlerinde laiklik
Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)

Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. (1930)

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)
*

*******************************************************
İlgili bazı  bağlantılar
Harun Yahya (Adnan Oktar)'ın
Adnan Oktar'ın Atatürkle ilgili bazı videoları


*****************************************************
*****************************************************

2 yorum:

 1. Merhabalar,

  Atatürk, İslam dinine değil, onu riyalaştıran ve yobazlaştıran, içini hurafelerle dolduran çıkarcı ve menfaatçi söz de din adamlarına karşıydı.

  Selam ve dualarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
   Yorumunuza katılıyorum.
   Hayırlı günler dileğiyle.

   Sil