25 Haziran 2012 Pazartesi

Vasf ede­mem gö­nül se­ni…

Vasf-i li­san se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…
Nut­ku be­yan se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Her hü­ne­rin ke­mâ­li sen,
Her gü­ze­lin ce­ma­li sen,
Hüsn ile ân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Şevk-û ta­rab’ki sen­de­dir,
Zevk-û ta­rab’ki sen­de­dir,
Aşk ile cân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Fik­rin olur­sa bir Hü­dâ,
Kal­ma­ya sen­de mâ­si­vâ,
Emn-u emân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Ol­ma­sa Kibr ile Ri­yâ,
Sen­sin o beyt-i kib­ri­yâ,
Genc-i ni­hân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Ol­sa ğı­lâf-i ten cü­dâ,
Âyi­ne­sin ci­hân nü­mâ,
Ayn-i İyân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Bil­me­di kim­se cev­he­rin,
Âlem’e dol­du kev­ser’in,
Zevk-i ce­nân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Asl-i ci­hân­sın ey gö­nül,
Vasl’a me­kân­sın ey gö­nül,
Kevn-û me­kân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Çek­me­ye (Hak­kı) ben­de­dir,
Câ­nı se­nin­le zin­de­dir,
Cüm­le ci­hân se­nin­le­dir,
Vasf ede­mem gö­nül se­ni…


Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
http://nureddinsancar.com/
Ayrıca bakınız.
Uşşak İlahi" "Vasf-ı lisan seninledir.", Beste : Alaeddin Yavaşça, güfte Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder