8 Haziran 2012 Cuma

Ölüm / Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri


1. Bildinse kendin ey can, çün şekker oldu ölmek,
     Can aşka olsa hayran, çün gevher oldu ölmek.


2. Ölmek gibi bu yandan, doğmak gibi o yandan,
     Âb-ı hayat iç andan, kim kevser oldu ölmek.


3. Geç bu cihandan ey cân, git ol cihana râksân,
    Havf etme gerçi bir an, şûr ü şer oldu ölmek.


4, Şandır ki hüsn ü ândır, candır ki tatlı candır,
    Kândır ki gizli kândır, kân-ı zer oldu ölmek.


5. Hakk dâvet etse canı, kabz eyler ol dem anı,
     Can zevk ider nihânı, çün dilber oldu ölmek.


6. Hoş huylu olsa bir dil, hem mevti hoş olur bil,
    Bed huylu olsa müşkil, hem âzer oldu ölmek.


7. Âyinedir memâtın, bul anda hem sıfatın,
    HAKKI bil anı zâtın, hoş manzar oldu ölmek.1. Ey can! Eğer kendini bildiysen. Ölüm sana şeker oldu sayılır.
   Can eğer aşka hayran olur onunla kendinden geçerse, ölüm bir cevher bulmak gibidir.

  
2. Bu dünyadan ölmek, öte dünyada doğmaktır.
    Ölüm bir âb-ı hayat gibidir ki ebedi hayat verir. Öyleyse ölüm bir kevser sayılır.

  
3. Ey can! Bu cihandan vazgeçip güle oynaya öte dünyaya git.
    Gerçi ölmek bir anlık şamata gibidir ama sakın korkmayasın.

  
4. O bir şandır ki güzellik sayılır. 0 bir candır ki tatlı candan da tatlıdır.
    O bir hazinedir ki, gerçekten gizli bir hazinedir. Kısaca ölmek, bir altın madeni oldu.

  
5. Hakk canı çağırdığında, o an onu alıverir.
    Can da bu arada gizliden gizliye sevinir, çünkü ölmek bir dilber gibidir.

  
6. Eğer bir gönül hoş huylu ise ölümü de hoşluk demektir.
    Eğer gönül kötü huylu ise iş zor sayılır, o zaman ölüm bir ateşe dönüşür.

  
7. Ölüm senin için bir aynadır. Öyleyse o aynada kendini gör.
    Ey Hakkı! Onu kendin olarak bil ki ölüm hoş bir görüntü demektir. (onda kendini görmeye bak).


Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Marifetname, İkinci Fen, beşinci bab,  dördüncü fasıl, dördüncü madde
*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder