2 Haziran 2012 Cumartesi

Nefsim beni çok yemekle eyler pür-gam


Nefsim beni çok yemekle eyler pür-gam,
Ağırlaşıp olurum esamm ü ebkem.

Az yeyip az içsem ola gönlüm hurrem,
Cismim hem olur hafîf ü cânım pür-dem.

Nefsim beni aldatmakta fırsat bekler,
Çün sofra bulur o dem çekip emekler.

Terğîb eder ifrâtı yemek, içmekler,
Düşman beni dostumdan alıkor eyler.

Her lokma ki sen serehle yersin ânı,
Gafletle dolup gönül olur zulmânî.

Hayvâna ver ol lezzet-i âb u nânı,
Hakkı ânı yâd edip ye kût-i cânı.

Her lokma ki lezzetinden buldun zevkı,
Ol lokmayı keşke bulsa düşman halkı.

Hayvana ver ol nebâtı sen, ey Hakkı,
Can lezzetin al gönülden, iste Hakk'ı.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder