24 Haziran 2012 Pazar

"Marifatname'de" astronomi ve anatomiye yer verilmesinin amacı


Alimlerin ileri gelenlerinden ve velilerin büyüklerinden olan araştırıcıların lideri, tedkikçilerin senedi Mevlana Seyyid Şerif (Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun) hazretleri: "Astronomi ilmi, göklerin ve yerin yaratılışını düşünenler için en büyük Sanatkâr olan Allah'ı tanımakta ne güzel yardımcıdır!" buyurduğu için ve 
bütün ilimleri kendisinde toplayan, bitmeyen feyz kaynağı İmam-ı Gazali (Allah'ın rahmeti ona olsun) hazretleri: "Astronomi ve anatomi ilimlerini bilmeyen, Allah'ı tanımakta acze düşer," buyurup, anatomi ve astronomi bilginlerini duyurduğu için bir miktar âlemin astronomik yapısından ve bir miktar insan anatomisinden dahi yazılıp, açıklanmak münasip görülmüştür. Ta ki,
mütalaasıyla acze düşme durumundan uzaklaşıp, cehalet zindanından çıkasın.
İlim ve hikmet mahfeline girip, bilginler zümresine giresin.
Hikmetin özüne hulül edip, hakikatın zirvesine yükselesin.
Eşyanın hakikatına vâkıf olup, mânânın inceliklerini bilesin.
Cihanın sırlarına muttali olup, âlemin durumlarını olduğu gibi bilesin.
Kendini tanıma olgunluğuna erip, ondan Allah'ı tanıma devletini bulasın.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Marifetname, Mukaddeme, Dördüncü fasıl, beşinci madde tenbih
Ayrıca bakınız
Marifetname ve asronomi, http://www.turkishairlines.com/
Astroloji, Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder