9 Haziran 2012 Cumartesi

Hakk'ın yüzüne aynasın sen / Erzurumlu İbrahim hakkı Hazretleri

Kandedir cehl ile zulmet nefs-i şebânındadır
Kandedir ilm ile hikmet bil ânı cânındadır

Zâhiren ahkâm-ı eflâkin eğer mahkûm isen
Bâtınen ây u gün felekler cümle fermanındadır.

Sûretâ bu harman-ı âlemde sen bi danesin
Mânâ yüzünde ne kim var cümle harmanındadır

Saykal ur mirât-ı kalbe taşraya bakmağı ko
Sen sana bak cümle âlem halkı divanındadır

Vech-i Hakk'a âyinesin sen özünü bir hoş gözet
Men aref sırrındaki mâden senin kânındadır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

(Bilgisizlikle karanlık nerdedir? Doymayan nefsindedir.
İlimle hikmet nerdedir? Onu canındadır bil.

Görünüşte feleklerin hükümlerinin mahkûmusun,
aslında ay, gün ve felekler hepsi senin fermanındadır.

Sureta bu âlem harmanında bir tanesin.
Mâna yüzünde ne varsa hepsi senin harmanındadır.

Kalp aynasına cilâ vur, dışarıya bakmayı bırak.
Sen, sana bak; âlemin bütün halkı divanındadır.

Hakk'ın yüzüne aynasın sen.Özünü iyice gözet, 
"kendini bilen, Rabbi'ni bildi" sırrındaki maden, senin kanındadır.)

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Marifetname, Birinci Fen, üçüncü bab,  onuncu fasıl, yedinci madde
*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder