13 Haziran 2012 Çarşamba

Ey insan / Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri


Bil ey insan / Elbet sen kâinatın toplamısın

Varlığı içine alansın / Varlık senin yanında göresin

Görünmez sana görünür / Basiret ve irfanla

Onu şu anda hatır bil / Cismin karanlık ve süflî

Ruhun nurlu ve ulvî / Sırrın Rabbanî ve safî

Zatınla sevin / Sıfatını anla ve oku

Müjde sana, topla dağınıklığını / Kalbin Rahmen'ın evidir

Beyanını yüksek ve geniş / Ey ârif kadrini bil

Güzel tatlı latifelerin / Bilgiler sendedir uyan

Dostlar içinde giy taç / Zamanlar içinde an hayatını

Sabit ve sakin ey şaşkın / Dairelerin kutbu sensin

Gözler senden ışıklanır / Ondan öğren ey insan

Sen elbette hazreti insansın.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
 Marifetname
43.Bölüm Beşinci bahis, Birinci Bölüm birinci madde
 http://www.gonullersultani.net/AR/Marifetname/bolum43.htm
*

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin İnsan Anlayışı

İbrahim Hakkı konuya insanın ne olduğunu sorarak girmektedir. Ona göre,
mevâlîd -i selâse* nin üçüncüsü olan hayvan cinsinin en mütekâmil türü insandır.
Her şey insan için, insan ise ibadet için yarıtılmıştır. Bu nedenle insan büyük bir
kıymetide haizdir. Çünkü " Allah iki cihanı ve onlarda olanları tamamen insan
için varetmiştir. Tâki âlemdeki harika sanatlara bakıp Allah'ı tanısın".
Görünüş itibariyle insan zerre misali bir hiç hükmündeyken taşıdığı ruhla,
kendisine verilen akılla ve kalbinde beslediği istidatlarla varlığı anlamaya ve onu
sorgulamaya yetkili tek varlıktır. İbrahim Hakkı'ya göre, insan bu yönüyle okuduğunu
anlayarak, düşünerek ve tefekkür ederek gayesine ulaşacaktır.
"Ey insan beni tanımak için kendini tanı" anlamındaki hadisi kudsîden hareketle
de kendi özünü bilenin Zorunlu Varlık (vacib-ül vücûd)ı tanıyacağını ifade
eder.
Ona göre , insanı gerçek insan seviyesine yükselten özellik ilim ve irfandır.
İnsanı olgunluğa götüremeyen soyut bilgi, marifet ve irfan sayılmaz, ilim, yol
gösterici olmalıdır.

Mustafa Yıldırım
*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder