25 Haziran 2012 Pazartesi

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Abdurrahman Gazi Zaviyedarlığı ve Zaviyedarlık Meselesi / Bilgehan Pamuk

Özet.
XVIII. yüzyılın önemli ilim adamlarından birisi olan İbrahim Hakkı Hazretleri, Osmanlı Sultanlarının yakın ilgisine ve ihsanına mahzar olmuştu. Sultan I. Mahmud tarafından iltifat ve takdir gören İbrahim Hakkı’ya ilmî seviyesinden ötürü müderrislik payesi verilmişti.
İstanbul’daki çalışmalarını Erzurum’da devam etmek üzere bâ-şart-ı tedris Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin zaviyedarlık vazifesine tayin edilen İbrahim Hakkı vazifesinin gereği olarak öğrenci yetiştirmeye gayret etmişti. 
Osmanlı tahtında görülen değişikliklere rağmen, İbrahim Hakkı zaviyedarlık görevini sürdürmüştü. Ancak daha sonra ortaya çıkan Şeyh Muhammed adlı birisi İbrahim Hakkı’nın tasarrufundaki zaviyedarlığı bir fırsatını bularak uhdesine almıştı.
Divan-ı Hümayun’a intikal eden meselede haksız yere müdahale olunan zaviyedarlık vazifesinin İbrahim Hakkı Hazretleri’nin tasarrufunda olduğuna dair hüküm verilmişti.
Bilgehan Pamuk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder