18 Haziran 2012 Pazartesi

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine göre Arkadaş Seçimine Ait Başlıca Kurallarr

1- Arkadaş, akıllı olmalı; zira, ahmak arkadaştan insana hayır gelmez. Ve çünkü, ahmak arkadaşın, bilmeden ve isteıneden, sana zararı dokunur.
2- Arkadaş, iyi huylu olmalı. Zira, kötü 'huylu kimseden vefa ve safa gelmez. Ve çünkü, kötü huylu kimse gazabına ve şehvetine hükm edemez.,Öyle bir kimseyi arkadaş edin ki sen ona hizmet ettiğinde
o seni korusun; sen onunla düşüp kalktığında o, seni süsleyip kıymetlendirsin ve sana tatlı söylesin ve senden bir iyilik gördüğünde onu unutmasın; ama bir kere kötülük görürse onu hemen unutsun.
3- Arkadaş iyi kişi olmalı. Kötü işler İşlemekte ve durmadan günah etmekte direnen bozguncularla dost olma. Çünkü, Allah'tan korkan, kötü işler işlemekte direnmez. Hak'tan korkmayan kimsenin,şerrinden ise kimse emin olamaz. Zira, o, daima iki yüzlülük ve bozgunculuk üzredir.
4- Arkadaş, dünyaya ve dünya ni'metlerine vurgun olmamalı. Zira, bu gibilerin dostlukları geçicİ olur. Ve hırslı kişilerle arkadaşlık etmek öldürücü bir zehirle yavaş yavaş zehirlenme gibidir. Ve huy huya çeker, üzüm üzüme baka baka kararır. Hırslıinsanlarla arkadaşlık eden de, elbette, günün birinde, haris bir insan olu.r.
5- Arkadaş, sadık olmalı. Zira, yalancı ile dostluk kurulamaz. Ve çünkü, yalancı, sana, uzağı yakın ve yakını uzak gösterir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder