27 Haziran 2012 Çarşamba

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Sayısı



Bütün Yünleriyle
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Derleyip Sunan
Sabahattin Gencal


İçindekiler
Sabahattin Gencal'ın yazdıkları:
 1. Harabat  ehline hor bakma Şakir
 2. Kırık Testi
 3. Hediye mi?
 4. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleriyle ilgili bir kıssa (1)
 5. Rüya (1)
 6. Rüya (2)
 7. Fecr-i Şimali
 8. Marifetname Türk Dilinin ilk ansiklopedisidir
 9. Marifetname (önsöz)
 10. İbrahim Hakkı Divanı
 11. Kıyafetname
 12. Oturulan yerlerin ve şehirlerin mizaca etkıleri 
 13. Mübarek mekândır Hasankalesi
 14. Marifetnamede Şifalı Gıdalar
 15. Nefsim beni çok yemekle eyler pür-gam
 16. Bir Aşk Adamı Olarak İbrahim Hakkı
 17. Dört Hanımına yazdığı mektuplar
 18. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Göre Tasavvuf
 19. Su Kasidesi tahlili
 20. Tasavvuf kültüründe intikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı örneği)
 21. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine göre hayatın yüksek gayesi
 22. Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Hazreti Mevlana
 23. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve Adam Smith
 24. Marifetnamede Evrim
 25. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine göre hikmet
 26. En güzel eğitim metodu
 27. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin eğitim metodu
 28. Şeyh Fakirullah'ın İbrahim Hakkı için  söyledikleri
 29. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın şeyhi Fakirullah için yazdığı şiir
 30. Tillo Methiyesi
 31. Alim olabilme şartları
 32. Arkadaş seçimi
 33. Halkla ilişkiler
 34. Arifin tarifi
 35. Öğütler
 36. Özdeyişler
 37. Ben o güneşi neyleyim?
 38. Güneş merkezli sistem ve Osmanlılar
 39. Dünyanın yuvarlaklığı üzerine meseleler
 40. İnsan aleminin feleklere benzerliği
 41. Gönül alemi ve üç çeşit insan
 42. Anatomi insanın nefsini ve Allahı tanımanın anahtarıdır
 43. Marifetnamede astronomiye yer verilmesinin amacı
 44. Vücut yapısı karakter ilişkisi
 45. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilim anlayışı
 46. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şiir anlayışı
 47. Kızı Hanife Hatuna yazdığı şiir
 48. Oğlu Şakir Muhammed'e öğüdü
 49. Can ellerinden gelmişem (dinle)
 50. Akıbet
 51. Vasf edemem Gönül Seni
 52. Musiki hikmete dair fendir
 53. Alem (Rubai)
 54. Cihanı İbret kitabı bil
 55. Tefvizname
 56. Hakkın yüzüne aynasın sen
 57. Ölüm
 58. Erzurumlu İbrahim hakkı Hazretleri'nin vasiyeti
 59. Ey İnsan
 60. Arzum Benim
 61. İnayetname
 62. Abdurrahman Gazi Vakfi zaviyedarlığı meselesi
 63. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin üslubu
 64. Az Konuşmanın ve sukutun fazileti
Videolar
 1.  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’si Belkıs İbrahim Hakkıoğlu 
 2. Fethullah Gülen: Uyan Gecelerde(Erzurumlu İbrahim Hakkı) 
 3. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. - Marifetname  - (Evliya Filmi) (Tek Part)
 4. Altın Öğütler - Mehtap TV      1     2                      
 5. You Tube. Com videoları,     3  4     6  7  8  9  10
 6. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Nasihatlar, youtube.com/
 7. Mevla görelim neyler, http://www.youtube.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder