14 Haziran 2012 Perşembe

Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı

İbrahim Hakkı, ilk eseri olduğunu söylediği Divan'ını 1755 yılında tertip etmiştir. Bu eserini oğlu İsmail Fehim* için yazmıştır.

Manzumelerde bütünüyle tasavvuf ve tasavvufî aşk anlatılmaktadır.
 Mehmet Sait tarafından 17 Mart 1847’te bastırılmıştır. İbrahim Hakkı’nın Türkçe olarak yazdığı ilk eserdir. Eser 230 sayfa olup, ilk otuz sahifesi dua, diğer kısmı 8 kaside bir aşknâme ve bir na’t ihtiva eder.
 Eserin başı ve sonunda birer şiir bulunmaktadır.
Önsöz mahiyetinde olan ilk şiirinde divanın mâhiyeti ve tertip tarihi hakkında bilgiler verilmiştir.
Daha çok dini tasavvufî karakterde olmak itibariyle gazellerini “ilahinâme” veya “vahdetnâme” diye nitelendirmiştir. Eser 30. sahifeden itibaren ilahinâme başlar ve 185. sahifede tamamlanır.
Bundan sonra onun “tevfiznâmesine” ve tasavvufi diğer şiirlerine rastlanır. Şiirlerinde “Nur-î Mahz”, “Hâdim-i Aşk,” “Hakk’a Rıza” mahlaslarıyla doğum tarihini h. 1115 verir.

En sonda küçük bir risale olan “Visalnâme” ile Nakşibendilik hakkındaki övücü satırlar eserin son bölümünü meydana getirirler.

(Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bütün eserleri listesi de yukarıda adı geçen kaynaktan okunabilir.)
---------------------------

* İsmail Fehim astronomi ve müzikle uğraşan güzel kanun, santur çalan bir zattır. Kendisinin çalmış olduğu 74 telli bir santuru vardı.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı’nda musiki ile ilgili “Musikiye Dair Nazım” adlı bir şiir bulunmaktadır. http://derindusun.com/tr/erzurumlu-ibrahim-hakki-kimdirhayati.html


2 yorum:

 1. Etkileyici ve değerli bilgiler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
   Hayırlı günler dileğiyle.

   Sil