7 Haziran 2012 Perşembe

Âkıbet / Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Cân-ı dilde hâne kıldın âkıbet
Gönlümü virâne kıldın âkıbet
Ol cünun zincirini tahrik edip
Sen beni divâne kıldın âkıbet

Aşk-ı bî pervâya mahrem eyledin
Akıldan bigâne kıldın âkıbet
Dâne-i nâçiz idim ben zir-i hâk
Dâne-i yüz dâne kıldın âkıbet


Dâne iken bağ ü bostan eyledin
Hâki pür kâşâne kıldın âkıbet
Cümleden kat' eyledin çün gönlümü
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet


Hamr-ı vahdetten içirdin tab'ıma
Rûhumu peymâne kıldın âkıbet
Sâkı-i gülzâr-ı cansın dembedem
Gönlümü meyhâne kıldın âkıbet
Ey Fakîrullah bu Hakkı bendeni
Âşık-ı ferzâne kıldın âkıbet

Güfte: Erzurum'lu İbrâhim Hakkı Hazretleri

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder