30 Mayıs 2012 Çarşamba

Mübarek mekândır Hasankalesi


Mübarek mekândır Hasankalesi
Kamu zevke kandır Hasankalesi
Suyu hoş, havası, kışı, mutedil
İrem'den nişandır Hasankalesi

Değirmenleri hoş ü çermikleri
Pür ab-i ravandır Hasankalesi
Ve bostanları, bağ ü dağı hasen
Mekan-i hisandır Hasankalesi

Taşı, ağacı, nerm ü hakı, kavi
Metin kahramandır Hasankalesi
Yeri, müftefi, üç yanı düz açık
Ki taht-i şahandır Hasankalesi

Burcu, dizilmiştir inci mesali
Iraktan ayandır Hasankalesi
Deli aşık olmuş baharı ana
Ki pür hüsn ü andır Hasankalesi

Gündüz kuş sadası, gece kurbağa
Ne tesbih-handır Hasankalesi
Gelür seyre aşık etraftan
Gül-i aşıkandır Hasankalesi

O çermik safasın sürer ehl-i dil
Acep kahramandır Hasankalesi
Çoğu arzu eyler olmaz nasip
Bize râyegandır Hasankalesi

Kurubu, veliler yatağıdır
Riyaz-i cinandır Hasankalesi
Ahalisi ağleb şeci’ ü sahi
Ne zi-nam ü şandır Hasankalesi

Kamu halkı zîrek, arif ü zarif
Dolu aşk ü candır Hasankalesi
Ağır, uslu, hoş huylu halkı, muti’
Pür emn ü emândır Hasankalesi

Kimi vâiz dinler, kimi ders okur
Dolu müselmandır Hasankalesi
Edepli, hayalı zeni, ehl-i ırz
San evvel zamandır Hasankalesi

Bir âyinedir, yahşiye yahşidir
Yamana yamandır Hasankalesi
Gel ey Hakkı bunda huzur eyle kim
Huzür-i cinandır Hasankalesi 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 

Kelimeler:
Âb—ı Revan: Akıp giden sular
Mekân-ı Hisan : Güzel Mekân
Nerm-i Hâki: Toprağın yumuşağı
Yeri müftefi : yeri ovalık
Taht-ı Şahan: Şahlar tahtı
Râyegan: buluntu
Riyaz-i cinan : cennet gii bir belde
Ağleb şeci’ ü sahi :güçlü, korkusuz, cömert
Zi-nam ü şan : nam ve şan sahibi
Zirek : Açıkgöz,akıllı,çalışkan
emn ü emân: güvenli ve emin
Hayalı zeni: kadınları haya sahibi
Huzur-u cinan cennet huzuru

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder