3 Nisan 2012 Salı

Gencal Araştırmasıyla ilgili Düşünceler ve Sonuçlar

  • Gencal Araştırmasına katılan 37 gönüllü blog yazarı bir örnek teşkil edebilir mi, bunların blogları temsil ettiği söylenebilir mi?? Bu soruyu tam olarak cevaplandırabilmek için Türkiye’de blogspot platformunda sayfa açanlarla ilgili istatiski bilgilere ihtiyaç var. Elimizde böyle bir bilgi olmamakla birlikte bu 37 kişinin bir örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Çünkü bu grubun içinde üniversite öğrencileri de çeşitli kurumlardan emekliler de var. Halen çalışmakta olanlar da çalışmayanlar da var. Kadınlar da erkekler var. Çeşitli konularda yayın yapanlar da belirli konular da yayın yapanlar da var. Blog sayfası açma yılı itibariyle kıdemliler de var, kıdemsizler de…  Böyle bir grup planlı olarak bile zor bulunurdu. Tamamen gönüllü olan bu grubun araştırmanın şansı olduğu söylenebilir. Örnek teşkil edeceğine inandığımız bu grubun, araştırma sayfalarında yer alan görüş ve düşüncelerinin blogların gelişmelerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
  • Soruşturma sorularının altına şöyle bir not düşülmüştür:
1.     Cevapları yorum bölümüne yazınız. Yorumlar  araştırma  sonunda yayınlanacaktır.. Cevabının yayınlanmasını istemeyenlerin yorumu yayınlanmayacaktır.
2.       Cevaplarda kelime sınırlaması yoktur.
3.        Cevaplandırma süresi beş gündür. (28. 03. 2012 - 02. 04. 2012)    
Cevaplarının yayınlanmasını istemeyenler hariç soruşturmaya gönüllü katılan bütün kişilerin cevapları yorum bölümündedir. Yani bu araştırma oldukça şeffaf bir araştırma olmuştur. Böylesine bir şeffaflığın araştırmanın lehine mi aleyhine mi olduğu elbette tartışılabilir. Şahsi görüşümüz böylesine şeffaflık en azından güvenirliliği artıracağı konusundadır. Böyle derken  başka araştırmalar için kafalarda soru işareti takmıyorum. Sadece görüşümüzü bildiriyoruz.  Başka deyişle tüm yazılanların araştırmaya katılanların görüşleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zerrece kuşku duyanlar yayınlanan soruları inceleyebilir.  Kendi görüşümüzü satır aralarında belirtiyoruz. “Şahsi görüşümdür.” demeyi de ihmal etmiyoruz.
Cevapların yayınlanacağının söylenmesinin olumsuz olacağı da düşünülebilir.Ancak soruşturmaya katılanların faydalı olacağı düşüncesiyle özenle yazdıklarına inanılmaktadır.
Araştırmaya katılma süresi 5 gün olarak ilan edilmiştir. Birkaç cevap hariç cevaplar birinci ve ikinci günde gönderilmiştir.
 Cinsiyet, blog çalışmalarındaki kıdem, blog çeşidi bilgileri  soruşturmaya katılanların sitelerinden alınmıştır.
·        Bu çalışmada bir varsayım denenmemiştir. Ancak bazı tespitler yapılmıştır: Blog sayfaları çok amaçlı olarak açılmaktadır.
Bu çok amaçlılık girişik durumlar yaratmaktadır. Onun için blogları geliştirme istenildiği gibi olamamaktadır. Açık deyişle kişi sadece kendi düşüncesine göre hareket edememektedir. Hedef kitleyi ya da izleyicileri ister istemez dikkate almaktadır.
Soruşturmaya katılanların cevaplarından hareketle tarafımdan bazı yorumlarla araştırmanın hacmi genişletilmiştir. Yararlı olabilecek kadar bilmediğimiz konular sadece sıralanmakla yetinilmiştir. Bu konuları az çok bilen kişilerden yazı istenecek ve araştırmaya eklenecektir.

·        Yapmayı düşündüğümüz anketi her halde yapamayacağız. Gadget bölümündeki otomatik anketlerle bir sonuca varamayacağımızı geç de olsa anladım. Güzelce uygulandığını gördüğümüz online anketleri düzenleyecek teknik bilgimiz yok. Yani  demek istiyoruz ki bu araştırma eksik kalan bir araştırmadır. Buna rağmen yayınlıyoruz. Araştırmamız örnek olsun, başka araştırmalara vesile olsun istiyoruz.  

·        Blog sayfaları gönüllü açılan çok amaçlı sayfalardır.
Bu gönüllü kavramının içinde kendiliğindenlik vardır. Bu kendiliğindenlik kurallar empoze edilerek bozulmamalıdır.
Bu gönüllülük kavramı içinde herhangi bir çıkar beklemeden faydalı olmak vardır. “Şöyle faydalı ol, böyle faydalı ol “ diyerek olumsuzluk yaratmamak gerekir.
Gönüllülük kavramı içinde toplumsal yapımızın güçlendirilmesi vardır. Medyadaki, hayatımızdaki olumsuz örneklerle bu duygu köreltilmemelidir. Toplum bizim, ülke bizim. Hiç kimse bizi bizden soğutmamalıdır, soğutamamalıdır.  

Bir blog sayfası internet okyanusunda belki bir damladır. Ama unutulmamalıdır ki bir damlada okyanusun bütün özellikleri vardır. Onun için bütün blog sayfaları önemsenmeli. Blog sayfalarına harcadığımız emek önemsenmeli, zaman önemsenmeli ki …
Bu üç noktanın en güzel biçimde tamamlanacağını umuyoruz.

Sabahattin Gencal, 03. 04. 2012 Başiskele - Kocaeli

***** Blogların geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırması *****
01    02    03    04     05    06    6a    6b    6c    6ç    6d   07   08   09   10   11  
******************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder