3 Nisan 2012 Salı

Blogların Geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırmasına katılanlarla ilgili rakamsal bilgiler


Soruşturmaya katılanlar
cinsiyet
sayısı
%
kadın
24
65
erkek
13
35
toplam
37
100

                                                 
Gencal Soruşturmasına katılan blogcuların kıdemleri
Blogun açıldığı yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Belirsiz
Toplam
Kaç kişi
    4
    5
   4
    11
    10
    1
      2
     37Soruşturmaya katılanların bloglarının çeşitleri
Sayısı
Çeşitli konuları ihiva eden blog lar
 20
Yemek blogları                                                                               
   7
Gezi, yer tanıtım
   4
Dini içerikli (genel)
   3
Kitap tanıtım                                                     
   1
karikatür
   1
Arıcılık
   1

 37
Not:1: Çeşitli konulara yer veren sayfalarda da kısmen belirli konulara ağırlık verilmektedir.

Not 2:  Soruşturma sorularının incelemesi sonunda anlaşılmıştır ki;
  • Cinsiyet, blogculuktaki kıdem, çıkarılan blog çeşidi cevaplarda anlamlı bir farklılık yaratmamıştır.
  • Bazı blog yazarları öğrenci, bazıları halen çeşitli mesleklerde çalışmakta bazıları da emeklidir. Bu durumlar da göze batan bir farklılık yaratmamıştır.
  • Araştırma konusu gereği daha ayrıntılı istatistiklere gerek görülmemiştir. Ancak verilen cevaplar yorumlar bölümündendir. Bu bölümden blog yazarlarının bloglarına ulaşarak daha çok bilgi edinilebilir.


***** Blogların geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırması *****
01    02    03    04     05    06    6a    6b    6c    6ç    6d   07   08   09   10   11  
******************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder