3 Nisan 2012 Salı

Blog yazarları dili özenle kullanmalı


Dilin bireyler için olduğu kadar toplumlar ve devletler için de yaşamsal önemi vardır. Onun içindir ki dil özenle kullanılmalı, yazım kurallarına dikkat etmeli, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılmasının önemi unutulmamalıdır. Bu özen ve dikkati herkes, özellikle blog yazarları göstermelidir. Çünkü bloglar kalıcıdır, herkes tarafından okunabilir. Açık deyişle blogların olumlu ya da olumsuz etkileri sürekli olur.
Blog yazarlarının, bu gerçeğin idraki içinde oldukları kuşkusuzdur. Soruşturmaya katılanlar bu hususu önemle belirtmişlerdir. Yurt dışında ikamet etmekte olan bir blog yazarı bu konuyu özellikle vurgulamıştır. Herkes tarafından vurgulanmasına rağmen uygulamalarda bazı aksaklıklar görülmektedir.  Aksaklıkların giderilmesi dileğiyle bu  konuda yararlı olacağını umarak Konfüçyüs’n, Oktay Sinanoğlu'nun ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun sözlerine yer veriyoruz.:

             Dilin Önemi
             Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?”
Büyük filozof şöyle cevap verdi: “ Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.” Ve dinleyicilerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerini sürdürdü :
“ Dil düzensiz olursa, sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, adetler ve kültür bozulur. Adetler ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir.
            *

“Dil milleti yüzdüren gemidir, yani inancın, hissiyatın, felsefenin, sanatın, fikrin hepsi diline bağlıdır. Dil gidince bunların hepsi gider. Geriye alış veriş yapan robot köle takımı kalır.”                                        (  Prof.Dr.Oktay Sinanoğlu )
*
Dil, ulusların kalkınmasında en önemli rolü oynamıştır.

Tarihin bize bildirdikleri:

            1. Luther İncili anadiline çevirir,
            2. İncil de edebiyatı etkiler, ulusal edebiyat doğar.
            3. Ulusal edebiyat ulusal devleti var eder,
            4. Ulusal devlet  ulusal ekonomiyi yaratır,
            5. Ulusal ekonomi endüstriyi yaratır.
            6. Endüstri kişilik, özgürlük kültürünü yaratır.
            7. Demokrasi bu kişilik ve özgürlük temellerinin üzerinde kurulur.
(İsmail Hakkı Baltacıoğlu)

            ***** Blogların geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırması *****
01    02    03    04     05    06    6a    6b    6c    6ç    6d   07   08   09   10   11  
******************************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder