28 Mart 2012 Çarşamba

Blogların Geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırması

Genel Açıklama

Blog çalışmalarının daha etkin, verimli ve yararlı  olabilmesiyle ilgili olarak üç aşamalı yapılan bu araştırmanın birinci aşamasında  siz gönüllü katılımcılara açık uçlu dörder soru yöneltilecek.
Kuramsal bilgilerden ve birinci aşamada verilen cevaplarından da yararlanılarak hazırlanacak  anket ikinci aşamada Damla’da yayınlanacak. Anket değerlendirilecek.
Üçüncü aşamada önceki aşamalardan elde edilen bilgi ve bulgulardan hareketle çalışma sonuçlandırılacaktır.
Blogların geliştirilmesi konusunda bir çok yazı yazılmışsa da  böylesine  bir çalışma  ilk kez yapılmaktadır.
Görüşleriniz  çok önemlidir.
Katkılarınızı bekleriz..
Teşekkürlerimle.28. 03. 2012
Sabahattin Gencal (Emekli Öğretmen)

Aşağıdaki soruları  cevaplandırınız:

  1. Sizce, blog  yazma  sebebi nedir?
  2. Sizce, bir blog yazarının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
  3. Sizce, bir blogun diğer bloglarla ve diğer paylaşım siteleriyle (Facebook, Twitter...  vd) ilişkileri ve bağlantıları nasıl olmalıdır?
  4. Yukarıdaki sorular dışında önemli bulduğunuz hususlar nelerdir?
Not:   
  1. Cevapları yorum bölümüne yazınız. Yorumlar  araştırma  sonunda yayınlanacaktır.. Cevabının yayınlanmasını istemeyenlerin yorumu yayınlanmayacaktır.
  2. Cevaplarda kelime sınırlaması yoktur.
  3. Cevaplandırma süresi beş gündür. (28. 03. 2012 - 02. 04. 2012)              
Tekrar teşekkürler

***** Blogların geliştirilmesiyle ilgili Gencal Araştırması *****
01    02    03    04     05    06    6a    6b    6c    6ç    6d   07   08   09   10   11  
******************************************************

27 Mart 2012 Salı

Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun

27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini dünyada, ünlü aktör John Malkovich, Türkiye'de ise usta tiyatrocu Kenan Işık kaleme aldı. 
"İnsan olmanın anlamı üstüne kafa yormamızı desteklesin, düşüncelerimize yürek gücü, içtenlik, açık sözlülük ve incelik katsın. Dilerim güçlük, sansür, yoksulluk, nihilizm gibi engelleri aşabilesiniz. Eminim birçoğunuz mutlaka karşılaşacak hepsiyle. Umarım yeteneğiniz ve sebatınızla bize insan kalbinin çarpışındaki bütün çapraşıklığı öğretebilirsiniz. Umarım alçak gönüllülük ve araştırıcı bir ruhla bunu ömür boyu iş edinirsiniz"
.....
John Malkovich
Bildirinin tamamhttp://selingecici.wordpress.com/
*
"Tiyatro öldü. Son yıllarda insanı usandıracak kadar sık tekrarlanan bir söz bu: 'Miadını doldurdu tiyatro, öldü'. Eğer öyle ise, gerçekten de iddia edildiği gibi öldüyse tiyatro, bugün Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak yerine yasını tutalım tiyatronun. Oyunları seyretmekten vazgeçip alalım kazmaları, kürekleri elimize ve bir mezar kazalım tiyatroya, şöyle görkemli, geçmişine yakışır bir anıt mezar. Başta bütün zamanların en iyi yazarı William Shakespeare olmak üzere bütün oyun yazarlarını, oyunları, oyuncuları, rejisörleri, dekor, kostüm, ışık tasarımcılarını, sahne arkası teknisyenlerini topluca gömelim bu mezara"
....
Kenan Işık
Bildirinin tamamı http://selingecici.wordpress.com/
Tiyatrosu olan bir ülkede 
kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. 
 (William Hazlitt) 
*
Dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ortamının tiyatroyla, sanatla ve kültürle tesis edilebileceği inancından hareketle sanatın toplumumuzun her kesiminde bir yaşam biçimi haline dönüşmesini arzuluyoruz. Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle tüm tiyatro sanatçılarını ve tiyatroya gönül veren herkesi kutluyor, sanatın ve tiyatronun yaşamımızdan eksik olmamasını tüm içtenliğimle temenni ediyorum."
Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm Bakanı)
Kaynak: www.haberyurdum.com/ 
Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. 
Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. 
(Sabahattin Kudret Aksal) 
*
“Teknoloji, tiyatroyu sıradan bir gösteriye dönüştürmek hevesinde” diyorlar, omuz silkiyoruz. Tiyatroyla hareketleniyor, aydınlanıyor, endişeleniyor, rahatsız oluyor, ruhlarımızı yüceltiyor, “can” buluyor, vücudumuza kan pompalıyoruz.
Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, 
sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır.
 (Recaizade Ekrem) 
*
Bilindiği gibi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, 1962 yılından buyana uluslar arası boyutta kutlanıyor ve her yıl bir tiyatro bildirisi hazırlanıyor. ( 1978 Yılından buyana bu bildiriye ulusal boyuttaki bildirilerle katkı sağlanıyor.)
Bu bildirilerin tümünde de kültür, sanat, tiyatro kavramları ile dünyamız ve gelişim üzerine görüşler dile getiriliyor. Hepsinde de daha güzel bir dünya için insanlık uyarılıyor. Ulusal renklerin hepsi, dünyayı daha güzel kılmak adına birbiriyle kucaklaşıyor. Yaratılmak istenilen, gelişimi istenilen dünyanın merkezinde  ‘insan’ var. 

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. 
Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. 
Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. 
Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. 
(Namık Kemal)
*
Ey güneş, ey büyük yıldız! Aydınlattıkların olmasaydı, neye yarardı aydınlığın, nice olurdu senin mutluluğun?...”

Evet, biz oyuncular da, seyircisiz, doyuma ulaşıp mutlu olamazdık. Onlar olmasa sahneden yansıtılan ışık neye yarardı?
 Ayrıca bakınız
Dünya Tiyatro Günü,Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinden

Mehmet Akif Ersoy 'un şiirlerinden

Yahya Kemal'in etkilendiği yabancı şairlerin şiirlerinden

gemi 

DENİZ MELTEMİ
Hayır yok tenden artık; hatmedildi kitaplar.
Ah! Bi kaçsam! bilirim, o mest kuşlara diyar,
Bir akl'almaz köpükle göklerin arasında.
Bir şey tutamaz gayrı, gözlerin aynasında
.....
Stéphane MALLARMÉ
*

• S. Mallermi (Deniz Meltemi, Yaz Üzüntüsü)
• P. Valeri (Dost Orman)
• Paul Verlain (Şiir Sanatı)
• Charles Baudelaire (Aşıkların Ölümü, İçe Kapanış)
• S. M. Heredia (Sone)


*********************************
*********************************

26 Mart 2012 Pazartesi

Kütüphane Haftası kutlu olsun / Sabahattin Gencal


İyi seçilmiş  kitapları okumak, 
geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla
önceden düzenlenmiş 
bir konuşmaya katılmak gibidir. 
(Descartes)


Kütüphane Haftası bugün başlıyor

48. Kütüphane Haftası bugün başlıyor. 1 Nisan 2012’ye kadar sürecek. 
Bu yılın ana teması, “Bilgi, Toplumu Çoğullaştırır”.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal’ın bugün yapacağı konuşmadan bazı bölümleri okuyacaksınız:
“Değerli Konuklar 48. Kütüphane haftasının ana teması “Bilgi, Toplumu Çoğullaştırır”dan hareketle bu hafta çokkültürlülük ve kütüphane hizmetlerini tartışacağız.
İnsanlar arasındaki inanç ve yaşam tarzı farklılıkları, hiç kimseyi daha düşük ve değersiz varlıklar haline getirmemektedir.
….
KÜTÜPHANECİLERİN GÖREVİ NE OLMALIDIR?
Kütüphanelerin/kütüphanecilerin görevi; bulunduğu illerin her türlü materyalleri toplayıp yorumlayarak ya da eleştirerek erişime sunmaktır. Bu nedenle kütüphaneleri; vatandaşların siyasete, hayata ve toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırdığı kurumlar yapmalıyız. Yani karanlık köşelere ışık tutmalıyız. Zira bu bizim evrensel görevimizdir.
…..
 Türkiye’de gerçek anlamda düşünce ve ifade özgürlüğünden söz etmek imkansızdır. Bu nedenlerle insani değerler sıralamasında Türkiye’nin 169 ülke arasında 83. sırada yer almasına şaşırmamak gerekir.
48. Kütüphane Haftası’nın demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye’nin oluşumuna katkılar sağlaması dileğiyle haftanın tüm meslektaşlarımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
.....
Paragrafların alındığı metin, 25 Mart 2012 Pazar

Ziya Paşa'dan bir beyit


Yıldız arayıp gökte, nice turfa müneccim
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde.
Ziya Paşa

Ünlü şairlerden şiirler (2)Orhan Veli Kanık                           Denizi Özleyenler İçin
Orhan Veli Kanık                           Baharın İlk Sabahları
Behçet Kemal Çağlar                     Amastris Masalı
Faruk Nafiz Çamlıbel                      Sanat
Faruk nafiz Çamlibel                       Çoban Çeşmesi
Zülfü Livaneli                                  Gökyüzü Herkesindir
Halim Yağcıoğlu                            Ağaç Diyor ki
Sabahattin Kudret Aksal                Bir gün İstanbulda
Talip Apaydın                                Öğretmen Duası
Mahmut Temizyürek                      İnsan Bir Akarsu
Süleyman Pekin                              Bahçe-i İrem 
Süleyman Pekin                              Mevzuat ötesi Düşler
Süleyman Pekin                              Sahili Olmayan Deniz
Rıfkı Kaymaz                                 Daha Güzel Bir Dünya
Aşık Veysel                                   Orman
Recaizade Mahmut Ekrem             Ah Nijat
Cenap Şahabettin                           Elhan-ı Şita
Recep Altun                                   Öğretmenim
Mehmet                                          Çocuk
Gülay Kaya Turanlı                         Canım Öğretmen
Gülay Kaya Turanlı                         Ne olacağım?
Ümit Yaşar Oğuzcan                      Adak

24 Mart 2012 Cumartesi

Altın Portakal Şiir Ödülü

16. Altın Portakal Şiir Ödülü Mahmut Temizyürek'e verildi.
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür, Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 16. Altın Portakal Şiir Ödül Töreni ve 15. Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu, Antalya Kültür Merkezi'nde (Akm) yapıldı.
 Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akaydın, şiir etkinliğinin Antalya'da yapılmasının kendisi için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Şiirlerin vicdanına, duyarlılığına Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı var" dedi.  Devamı
*

Altın Portakal Şiir Ödülü etkinlikleri kapsamında Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet İnam, Mustafa Durak ve Ahmet Telli'den oluşan 16. Altın Portakal Şiir Ödülü jürisi, geçen yıl Kırmızıkedi Yayınları'ndan çıkan 'Yalangezen' kitabının yazarı Mahmut Temizyürek'e verilmesini kararlaştırdı. Doğan Hızlan başkanlığındaki jürinin gerekçeli kararında, Temizyürek'in ödüle değer görülen kitabı 'Yalangezen'in, "şiirimizde kuşaklar ya da eğilimler olarak adlandırılan poetik yönelimlerin birbirinden kopuk değil, birbirlerini besleyen kaynaklar olduğu anlayışından hareketle, geçmişten günümüze tüm poetikaların sentezini gerçekleştirdiği'' vurgulandı. samanyoluhaber.com/
*

Ancumah Dereleri
Fotoğraf. www.zenolular.com/

İnsan Bir Akarsu

Bir su gibi akıp gidiyor
ne uçup konan kuşa benziyor
ne yeşerip kuruyan ağaca
derin bir ırmak vadisi dünya
bir kez geçiyor içinden
kıvrılıp bükülen,
çoğalıp eksilen,
solup kuruyan...

... oluyor ya da okyanusa doğru dolup
dolup boşalan bir bend
bazen karı suya ayartan güneş neşesi
bir soluğu bir soluğa sekerek ulanan vahşi
bazen Nil kadar güngörmüş, durgun,
tenha bir güneş teri
deltanın buğusunda eşitleniyor,
o büyük ağızdan,
ilk ve son kez, yutulmadan

... nasıl da şamatayla başlıyor akış,
sonsuz bir şımarış vadisi sanki
hayat denilen korkunç hayret vadisi

... gidiyor belki bir kez kanarak
... geçiyor belki son kez anarak
... geçip gidiyor
yıkanarak hayat suyunu
 
Mahmut Temizyürek 

23 Mart 2012 Cuma

Dünya Şiir Günü Dolayısıyla...

21 Mart Dünya Şiir Gününde Yunus Emrem'i  yayınladık. 
Bugün de Meçhul Durak'tayız.  

Meçhul Durak

Dünya döndükçe karanlıklar aydınlanacak
Kaderdir bu; herkesçe dört mevsim yaşanacak
İnsan dünyada, dünya da evrende bir nokta
Cüz-i iradeni kullan bu meçhul durakta.

Sabahattin Gencal, Başiskele – Kocaeli, 12. 04. 2011
*** 
Edebiyatçılar Derneği 2012 Dünya Şiir Günü Bildirisi 
.....

Bugün şiirimizde yok olmaya giden tavır, gerçek şair duruşudur.

-Şair, dünyayı sözcüklerle gören insandır.

-Şairin gözlükleri sözcüklerdir.

-Şair egosunu yenmiş insandır.
 Özkan Mert, 
***
***
***

Damla / Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı 

***
Sabahattin Gencal

21 Mart 2012 Çarşamba

Yunus Emrem / Sabahattin Gencal

Yunus Emrem

Yunus Emrem, Dervişim,
Seni düşte görmüşüm.
Bayıldım sözlerine
Nur saçan gözlerine.

İzinden geliyorum 
İçimden söylüyorum.
Odunlar doğru olsun  
Gönüllere nur dolsun.

Gezemem diyar diyar      
Olmasam da bahtiyar.      
                   İnsanlar güzel olsun                             
Kalplere Hak dolsun.

Uzakta arıyorum
Kendime şaşıyorum.  
Herkes özüne baksın   
Allah nurunu yaksın.

Yunus Emrem, Dervişim,
Seni bende görmüşüm.  
Uyandım sözlerine   
Dalıyorum derine.

Gencal  da garip oldu    
                 Sırrı bekleyip durdu.                  
Koruklar helva olsun   
İnsan huzura doysun.

Sabahattin Gencal
***************************
***************************

Ünlü şairlerden şiirler (1)

YahyaKemalBeyatlı.jpg
Yahya Kemal Beyatlı                    Rindlerin Ölümü
Yahya Kemal Beyatlı                    Sessiz Gemi
Abdülhak Hamit Tarhan                Makber
Mehmet Akşf Ersoy                      Bana Sor Sevgili Kari
Mehmet Akif Ersoy                       Bülbül
Tevfik Fikret                                 Doksan Beşe Doğru
Tevfik Fikret                                 Sis
Tevfik Fikret                                 Papatyalar
Tevfik Fikret                                 Tarih-i Kadim
Tevfik Fikret                                 Tarih-i Kadime Zeyl
Muallim Naci                                Köylü Kızlarının Şarkısı
Ziya Osman Saba                         Bir Yer Düşünüyorum
Bülent Ecevit                                 Uyum
Bülent Ecevit                                Yargı
Bülent Ecevit                                 Av
Bülent Ecevit                                Takalar Geçiyor
Bülent Ecevit                                 Dere
Bülent Ecevit                                Ben misin?
Nazım Hikmet Ran                       Ve Kadınlar
Nazım Hikmet Ran                       Karlı Kayın Ormanında   
Nazım Hikmet Ran                      Çınarı yıkmak için
Ceyhun Atuf Kansu                      Dünyanın Bütün Çiçekleri
Cahit Külebi                                 Köy Öğretmenleri
Cahit Külebi                                 Yağmur
Mesut Tarcan                              Öğretmen
Mehmet Aydın                             Öğretmen Andı
Zeki Ömer Defne                         Ziller Çalacak
İlhan Geçer                                  Işık Dalı
Fazıl Hüsnü Dağlarca                   Öğretmen
Fazıl Hüsnü Dağlarca                   Çocuk Kuş
Fazıl Hüsnü Dağlarca                   Deniz Feneri

Damla'yı İzleyenlerin Listesi

a
101 Breakfasts               Abrah Kadabra                  Acobra Fumou  
Adminpanpa                     Aforizmalar                         Aglea
Ahkamhane                       Ahde Vefa  Ahşap rolyef      Akunsacan
Aklın Direnci                      Alaturka                             Ali'nin Bahçesi  
Algo Mas Que Cuadros     Allah ne verdiyse                Alternatif Mutfak              
Amak-ı Hayal                    Ankaralı Gezginler               Antalyalı Arıcı                    
 Antonio Porpetta             Arada Kalanlar       
Arsadan Hisse                   Arıcı 07                              Arıcılık- Mehmet Yüksel  
 Aslı'dan Haberler             A'symphony of Love            Asahhara 
Aslı Bora                          Asya Yazar 06                    Aşkın Bedenleşmiş Halleri
Ata ve Dünyası                  Ayla'nın Günlüğü                 Aylardan Şubat                
Aynurart Galeri                  Ayşe'nin Yolu 
b
Bahar Dallarım                   Baharatlı Tatlar                   Bahçemdeki Her Şey  
Balıkla Deniz Tutmak         Baş Ucu Kitabım                Bar-ı Kelam                       
Batista Santos                 Bedihi                                Bekonvilli Ev                                                     Belas Artes                        Benim Dünyam                    Ben Ölmeden                                                      Ben Sustum                        Beyazmai                            Berya'nın Kaleminden  
Bilgi Güncesi                      Bilmek Yaşamaktır             Bir Kase Lezzet
Bir Kum Tanesi                  Bir nedeni yok...                 Bir Tutam Kekik 
Bir tutam mutluluk
Bitli Lahana                        Bittersweet                         Bizim Zamanımız 
Bizim Bloglar Mahallesi Sakinleri                                   Biz her dem yeniden doğarız 
Boşnak Gelini                     Briç Oyunu                            
Bu Filoda Nuh'tan              Bulunmaz Hint Kumaşı        Bulutlarım Mor Benim    
Bücürük ve Ben                 Bymutu                               
c
Cafe Papela                       Cahide Jibek                      Can Kırıkları
Ceylin'in annesi                  C. Botanik Park                 Cihan'ın Bahçesi   
Cingifilli Dükkan             
Cisnes y Rosas                  Cortejando a Arte            Cyrus Rumi
ç
Çaçoron Blog                    Çakıl Taşları                       Çakma Yazarlar 
Çalıkuşunun Günlüğü          Çiftehan                             Çoklu kişilik  
Çuman  
d
Damla                              Daniel Casares Roman       Dante Linares Diaz
Dayatmalarda Kayboluş   Defne'nin Dukan Günlüğü     Değirmenden Mektup Var  
Deli Anne                        Delimine                             Demas                             
Demlenmiş Yaşam Öykü..Demli Kalem
Deveran-ı Dünya             Dervish's Way                     Devrik Cümle Günlüğü     
Didem'in Güncesi             Dieta                                Dijital Günlük                   
Dikiş Makinesi                Dilek                                    Dinle      
Doğa Dost                      Domates Suyu                    Duraklar                       
Duygusal Komedi           Düşüncelerde oluşan bir blog  Düşzen
e
Ebru Özgün                      Ebruli Günce                       Edebiyat Eleştirileri  
Edirne Arı Bakanı
Edra Eslem                       Ehli kalp için bazen...          Ek          
El Emeği Ürünler               Erdoğan                             Erguvan Mevsimi 
Encourage Öne Another     Eski Tas                           Esma Gül                          
Ezgi'nin Günlüğü
f
Farklı Düşünce                Feudalist...                          Film- yabancı dizi          
 Foto Bulanık                    Fotos Sevilla                     Fuat'ın Yeri
ğ
Gamlı Hazan                     Gazali                              Gelibolu 17  
Gelibolu Lodosu               Gemeo F Silkroad            Geri Dönüşüm 
gezegenin birinde             Gezelim- Görelim              Gidilesi Rotalar            
Göçebe Zamanlar           Gökçedeniz                       Gönül Üniversitesi
Gönlümden Geçenler
Gönülden Damlalar          Gönül'ün Dünyası              Gözyaşımın Ayak İzleri
Gri Sufleler                      Gurbet Kuşu                     Güneşin Oğlu               
Günlerden Arta Kalanlar  Gürdal                              Güzel Günler
h
Hadis- i Şerifler Dünyası  Hakantump                      Hanifi Özdemir 
Hayal Kahvem                 Hayata Bakış                   Hayata Balıklama        
Hayata Dair                     Hayatıma Dair                  Hayata Dairlerim       
Hayata Dair Denemeler   Hayat Seyahat                  Hayatımı Seviyorum   
Hayatımın Renkleri           Hayatın İçinden               Hayatın İçinden (A.S)     
Herbirenk                        Her Güne Bir Güzellik      Her Tattan Çeşni           
Her Telden- Everything    Her Telden                      Her Şey Okumakla Başladı   
Hobi Sepetim                  Hobi Defterim                   Hobi Bilmece
Hobi Huzur                     Hüznün Tadı
ı j
I Dolcidi Agata              Ilımlı Fısıltılar                   İçimize Yolculuk   
İki Kum Tanesi                İlk Kar                            İnci                 
İnsan Olmak                    İstanbul İstanbul Olalı       İuno'nun Günlüğü
İyi olan her şey                 İzler ve Yansımalar       

Jako papağan bakımı        J. YoOkie
k
Kaan Han Kılıç               Karakovan                        Kardere                       
 Kadriye Coşar               Kara Mavi                       Karşı Kıyıdan                                                Kazandıran sistemler      Kelamdan Kalbe           Kelebek
Kendimce                        Keremel                          Keşe ü vekeş               
Kırık Kalem                    Kırmızı Balık                    Kıyıya Vuran Hayatlar     
Kızlarımla Mutfakta          Kitap Cumhuriyetim        Kitaplarım Olmadan Asla
Kitap Eylemcisi                Kitap ve Kelimeler          Kitap Delisi Gizem 
Kız Kardeşler                  Klişeler Köşesi               Kosmos 
KoMİRra                        Köpeğim ve Ben              Körfezli                        
Köşem                            Kurabiye Canavarı           Kur'an Mucizeleri       
Kur'an Öğreniyorum     Kürşat Zaman Karikatürleri  Küçük Şeyler
l
 La Abuela Frescotona       La Mekân                   La Mirada    
leyl                                   Lezzet yağmuru             Lunaparkta Yaşamak 
m
M ile Başlamak                  Mai kelebeğim              Marek
Marifetli Hanımlar Klübü
Maus Tratos                    Mavinin Güncesi           Mavi Umut
Mavikalemdekiler              Maya'nın Günlüğü         Mazeretim Şiirdir        
Meio Ambiente               Mehmet                       Melankoli                       
Merhaba Ömrüm               Merilist                         Mi pasion la poesia  
Merve Baki                      Mirili Arıcı                   M.Misteriosa        
MHD7 Çoklu Kişilik          momaida2                   Muhabbetin Zerreleri    
 Mutfağa Buyurun              Mutfak Gazetesi            Mutfak İncisi            
 Mutfaktaki Rüya              Mutfaktan Mis Kokular  Mutfak Türk
 Mutlu Eller                        Mz Dershanesi  
n
Naifce                            Nazlı yüreğimden geçenler    Nebi Mutlu                   
Necla Sölen                    Ne Dedim Ben                Nehir İda                      
Ne Mutlu Türküm...        Neşenin hobileri              Newbahar                     
Newton Avelino              Nikon Sniper               Nini'nin Kelimeleri
Nos Necesitan               Nurgülün Dünyası            Nursel Doğru               
Nur Yüzlü Sultanım
ö
Oggi pane e selame      Odorica İon               Okuduklarıma Dair
Olmadı Baştan                  Onurun seyir defteri      Ortak Meraklar         
Ölümden Sonra            
Özden Ceyhan                  Özge Bayrak                 Özlemce   
p
Papatyalar Açarken      Pabuç                           Pembe Kekik    
Peygamberimizin izinden           
 Pınar İpek                       Pinecone Stew          Poca Tinta 
Polat Onat                       Pudra ŞekeriM             Puzzle 
r
rRahmi53                           Radio Stagno                 Raquel Crusoe-   
Ramazan Işık                     Renkli Dünyam           Renksiz Renkli
Reyhanla Her Şey              Rita Odeh                   Roborts Doodles
Ruh Gezgini                       Ruh Tufanı                  Ruhtan Eser Yok
Rumuz İlkyaz
s
 Sabahattin Gencal         Sagıtarıus
Sahaf Kitap                     Saltuk                          Sana bir soru              
Sarı Yumurta                   Sarkaç                         Satırlarımız       
Sayfalar Dolusu               Secretos  Ocultos     Sedefin Yüreğinden     
Selen Case  
Sen Gidiyordun                Serap Pares                Serhat's Blog   
Sergüzeşt-i Ali                 Sevda tadında
Sevgi Sevdalısı                Sevgi Damlası              Sevimli Günler
Sınıf defterimden notlar   Sezi-yorum                   Sihirli Yazılar
Sil Baştan                        Siyah İnci                    Siyah beyaz baykuş 
Space By Sandra       So Barbantes            Sokağımda
Son Çizgi                        Sözler                          Sultan-ı Yegah
Sudan Sebepler              Sultan Yemek Tarifleri     Susmak Güzel
Suyun Güncesi                Suzane Weck
ş
Şantiyeci                         Şefik Karakelle             Şengülceye Hoşgeldiniz
Şifalı Bitkiler                   Şifalı Bitkiler- Alter...     Şifalı Yemek Tarifleri   
Şiir Dünyası                    Şirince Tatlar                  
t
Tabiat ve Sağlık              Tarih- Eğitim                Tarih Sayfaları 
Tarihsel Dönence            Tatlılar Gülcan'dan       Tek derdim ne giysem
Tek Derdim Ne Yesem   The Vorder Tokyo...Tılsım Sanat Evi          Todo Port El Arte
Top Blogs                     Tuba Can                    tainotouchenie
ü
Uçun Kuşlar                   Ufacık Tebessümler     Uğur Böceği 
Utku Savaş                     Uyku Sersemi             Ülker                         
Ünsüz Düşünür
w
Vacanze in Albania     Villa Estrosa              William Duncan 
V de vendetta                 Wielka biblioteka
y
Yalancı Akasya             Yalnızlığın tanımıydı ayrılık      Yanmış Mandalina    
Yasemin Kokulu Bir Hayat   Yaşam Bir Sanattır         
Yaşamın Kıyısında           Yavru Kartal'ın Pençe  Yaz Yağmurları 
Yıldız Sepeti                    Yitik Sözler                   Yorumum Geldi     
Yüreğimdeki Yağmurlar   
Yüreğine Gülümse           Yürekten Damlalar        Yürekten Kaleme  
z
Zayıflamak                               Zerrat                          Zelisle
Zeugma                          Zeynuğu     


Damla'yı izlenmeye değer bulanlara açıkça teşekkür ederiz.