26 Şubat 2012 Pazar

Mehmet Akif Ersoy'un mektupları

Mahir İz' e mektup 
İki gözüm Mahir Bey,
 Kaç haftadır sana mektup yazmak istediğim halde muvaffak olamadım. Çünkü neşveli bir zamanımın vürûdunu bekliyordum. Baktım ki, intizârım daha bir hayli uzayacak, hemen “her çi bâdâbad” diyerek şu satırları karalamaya başladım.
Bir buçuk aydır Hilvan’dayım. Geleli beri elime kalem almadım. Çünkü biraz okumak niyetinde idim. Vâkıa haylice okudum, lâkin kıyâmete kadar okusam, bizim karihaya küşâyiş geleceği yok! Maamâfih zar-zor yazmaya çalışacağım. İyi kötü bir mahsûl zuhur ederse, hediye olunmak tabiîdir. Artık ne çıkarsa bahtınıza. 
***
Şerif Muhiddin Targan'a mektup

Beyim, efendim,

Kemâl-i isti’cal ile beklediğim iltifatnamenizi dün aldım. Cevabını postaya yetiştirmek için şimdi  karalıyorum. Azminiz,  kararınız  şüphe yoktur ki musîbdir. Bidayette tesadüf edilecek manialar tabiî görülmeli. İnsan bir mahalleden diğerine göç edince bile değişiklik icabı az çok rahatsız oluyor, alışıncaya kadar sıkıntı çekiyor. Bunların geçici olduğunu asla hatırdan çıkarmayarak istikbale kemâl-i itmînan ile yürümeli. Hayatta muvaffakiyetin sırrı bundan ibaret. Bendeniz kabiliyet, kudret itibariyle mutavassıt derecede birçok adamlar gördüm ki cüretleri, haybet u hirmanî karsısında cesaretleri sayesinde pek büyük mevkiler kazandılar. Siz de artık kendinizi bilmelisiniz, mahviyeti israf, tebzîr derecelerine götürmeyerek muazzam bir mevcudiyetiniz bulunduğundan haberdar olmalısınız. Ah! Sizi garba doğru uçurmak isterken benim zavallı şarkımın mazhariyet-i elîmesini düşünüyorum da beynimin sarsıldığını hissediyorum. Ne olurdu, yurdun âfâkı nidayı sanatı sadalarla karşılayacak kısmet ve kabiliyette olaydı! Piastro’nun gösterdiği vefakârlık beni çok mütehassis etti. Demek sanat bir çılgını bile yükseltiyor, derinleştiriyor. Aferin yahudiye! Allah İslâm nasip etsin desem korkuyorum bize dönecek!

Mektubun devamını ve Mehmet Akif'in Targan'a yazdığı diğer mektupları okumak için tıklayınız.  

***
 Kızı Suat Hanıma mektup
“Bu seferki mektubun o kadar hoşuma gitmedi. Fazlaca sıkılmakta olduğundan, medenî memleketlerdeki hayatın başkalığından bahsediyorsun. İyi ama, sizler o medeniyetten, umrandan uzak yerlerde ebediyyen bulunmak ıztırârında değilsiniz ki! İşte üç yılın biri hemen bitmek üzere! Mütebaki iki sene de göz yumup açıncaya kadar gelir geçer.
Evet, muntazam, mamur şehirlerde, refah ile ömür sürmeyi herkes arzu eder. Fakat bu arzunun tatmini için ara sıra fedakarlık zaruridir. Bugün yüzlerce milyon efrad-ı beşere hakim bulunan İngilizleri gözümüzün önüne getirelim. Acaba heriflerin bu kudretleri, bu muvaffakietleri tesadüfen mi oluvermiş, yoksa  milletçe birçok mesaiye, birçok şedaide katlanmak sayesinde mi elde edilmiş? Londra'da doğmuş, naz u naim içinde büyümüş, ebeveyninin milyonları sayesinde her türlü ihtiyaçtan fersahlarca uzak bir lordun oğlu, kalkıyor, Sudanlara, Afrika'nın en yaşanmaz, en cehennemi bucaklarına giderek gençliğinin en kıymetli çağlarını, İngiltere hesabına, o kumlara gömüyor. Vatanı uğrunda çektiği tahammül-sûz meşakkatleri hiçe sayıyor. Daha doğrusu kendisi için şeref biliyor. Biz biçarelerse İstanbul' dan çıkıp Bursa' ya gitmeyi felaket telakki ediyoruz! Bizim Mithat Cemal “Bizler dünyaya gelmemişiz, İstanbul' a gelmişiz!” (Suad Hanım'a Mektup, 19 Nisan 1934)


Kaynak : 
Bir zor zaman adamının Firaklı Nameleri, Adnan Şerifoğlu
Ayrıca bakınız.
http://www.timas.com.tr/
 Mehmet Akif'in Mısır'dan kızına yazdığı mektuplar, Akif Edip, Milli Gazete

***
Damadı Ahmed Beye mektup
Evlâdım Ahmed Bey,
Mektubunu aldım. Sıhhatiniz yolunda imiş ki, hayatta olanlar için bu kadar büyük ni’met yoktur. Binâenaleyh karşılıklı şükretmeliyiz.
Şarka azîmet için hazırlanmak emrini almışsınız. Rabbim hayırlı eylesin. Hamd olsun gençsiniz, dinçsiniz. Yurdun her tarafını dolaşmalı, her tarafına hizmet etmelisiniz. Vatan bir küldür ki tecezzî kabul etmez: şarkı, garbı, şimâli, cenûbu kâmilen nazarımızda bir olmalıdır.Uzak, yakın, soğuk, sıcak dememeli, elimizden geldiği kadar, hatta bunun fevkinde olarak fedâkârâne çalışmalıyız. Başka türlü ne yaşamak, ne de memleketi yaşatmak imkânı yoktur. Allah sizin gibi fedâkâr, vefâkâr evlâdına, sizin gibi fedâkâr, vefâkâr evlâdını da mübârek yurdumuza bağışlasın, amin. Su’âd ile Ferdâ’yı baraber götürecek misiniz? Evvelce böyle bir hareket vukû’nda onları bu tarafa göndermek tasavvurunuz vardı. İsterseniz yine o tasavvurda sebât edin. Ferdâ’yı burada mektebe veririz, gider gelir.Vâlidesi de Hilvan’ın havasından bir müddet için istifade eder. Geçen yaz az vakitte çok müstefîd olmuştu. Ma’mâfih yine siz bilirsiniz. Mahall-i azîmetiniz ta’ayyün ettikten sonra ikiniz düşünür taşınır kararınızı verirsiniz, olmaz mı evladım?

4 yorum:

 1. Merhabalar Sayın Sabahattin Hocam.

  M.Akif Ersoy'un yazdığı mektuplar da, en az yazdığı şiirleri kadar değerli ve güzel olduğu mektup satırlarından anlaşılmaktdır.

  M.Akif'in bilinmeyen taraflarını keşfedip, bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

  Selam ve dualarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Recep bey kardeşim,
   Merhaba vefalı dost,
   Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
   Bizim araştırmamız, derlememiz internet sayfalarıyla sınırlıdır. Onun içindir ki Akif'in bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardığımız söylenemez. Biz, önceden de belirttiğimiz gibi ziyaretçilere kolaylık sağlamaya çalışıyoruz o kadar.
   Hayırlı günler dileğiyle.

   Sil
 2. Mderhabalar,

  Sayın hocam, siz şimdi şu hizmeti sunmasaydınız, ben nerde vakit bulup ta M.Akif'in mektuplarını inceleyebilirdim ki? Siz bu yaptıklarınızla herşeyi hazırlayıp insanın (tabirimi makul karşılayın) ayağına getiriyorsunuz, yani hazır lokma, ister al, ister alma babından. Bu nedenle siz, yaptığınız bu hizmetten dolayı kocaman bir teşekkürü hakediyorsunuz...

  Selam ve dualarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Recep Bey Kardeşim,
   Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ederim.
   Derlemelerimle damla kadar bile olsa katkım oluyorsa mutluluk duyarım. 35 yıl öğretmen olarak çalışmanın verdiği alışkanlığı inşallah devam ettirebilirim.
   Hayırlı günler dileğiyle.

   Sil