26 Aralık 2011 Pazartesi

Gelişmenin, olgunlaşmanın en önemli öğesi sabır mıdır?/ Sabahattin_Gencal

Sabır, Sözlük.net’te “Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç . Olacak veya gelecek bir şeyi telâş göstermeden bekleme.” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım Peygamberimiz Hz. Muhammed’in  (s.a.v); "Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür" (Buhârî, Cenâiz) hadislerine uygun düşmektedir.

Tüm erdemlerin anası, olgunlaşma ve başarıyı sağlayan unsurların en önemlilerinden biri olarak kabul edilen sabır hakkındaki bazı ayetleri, hadisleri, özdeyişleri ve atasözlerini öğrenmekte / yazmakta yarar görülmektedir.

Sabır hakkında  yetmişin üzerinde ayet var. Bunlardan bazıları:

·        Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir (Bakara / 153)
·        Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.(Bakara / 155)
·        Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. (Şura / 43)
·        Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.(Muhammet / 31)
·        Kardeşleri, “Yoksa sen, sen Yûsuf musun?” dediler. O da, “Ben Yûsuf’um, bu da kardeşim. Allah, bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez” dedi.(Yusuf / 90)
·        Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.(İbrahim / 5)
·        Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir.(Asr / 3)
·        (Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki: “Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.” (Zümer/10)

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) sabır hakkındaki bazı hadisleri:

 • Mü'minin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mü'mine özgüdür. Zira sevinirse şükreder. Bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır. (Riyâzüs-Sâlihin, 1, 54).
 • Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hakk sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiç bir kimseye verilmemiştir.  (Tirmizi, Birr, 76).
 • Sabr-ı cemil şikayet edilmeyen sabırdır.
 • Sabrın imandaki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. (Deylemi)
 • İmanın bir yarısı şükür, diğer yarısı sabırdır.
 • İmanın en üstünü, sabretmek ve hoşgörü sahibi olmaktır.
 • Başa bir musibet geldiğinde feraha kavuşuncaya kadar sabretmek, değerli bir ibadettir.

Hz. Ali’in sabır hakkındaki bazı vecizeleri:
 • Beden için aş ne ise, iman içinde sabır odur.
 • Sabır en güzel huy, ilim de en şerefli süs eşyasıdır.
 • Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır, çünkü haksızlık karşısında Hak için sabretmek en iyi ahlâktır.
 • Her kim başına gelen bir derde, felakete sabreder ve güzel bir tahammül ile onu geçiştirebilirse Allahu Teâlâ ona her biri arası yer ile gök arası kadar olan üç yüz derece yazar, onu mânevî yönden bu kadar yükseltir.
 • Her kim Allah’a ibadet ve taatte sabır ve sebat gösterirse, ihmal ve tembelliğe düşmezse Allah onu altı yüz derece yükseltir. Her derece arası ise yeryüzünün çekirdeği ile en son tabakasının arası kadardır.
 • Her kim bir günah işleme durumu ile karşılaştığında kendini tutar, nefse şeytana uymaz ve o kötülüğü işlemezse Allah ona dokuz yüz derece yazar ki buradaki iki derece arası yer çekirdeği ile arşın sonu arasının iki mislidir.

Hz. Mevlânanın sabır hakkındaki bazı vecizeleri:

 • Sabırlı ol, sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır, sırat gibi insanı cennete ulaştırır."                               (Mesnevi, II / 3175 -177)
 • Sabret! Zira sabırla güçlük kalkar. Sabır, ferahlığın anahtarıdır. (Mesnevi, III. 1848)
 • Sabır, mübarek bir şey; daima insandan üzüntüyü giderir.  (Mesnevî, III: 1859)
 • Tespihlerinizin ruhu, sabırdır. Sabır, başlı başına bir tespihtir. O derece hiçbir tespih yoktur.(Fîhi Mâfih)

Sabırla ilgili bazı vecizeler:
 • Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır.  (Sadi)
 • Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir. (Cüneyt Bağdadi)
 • Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. (İmam-ı Gazali)
 • Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. (Hatim-i Esam)
 • Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. (Balzac)
 • Sabrın alameti şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. (Abdullah Araz)
 • Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. (Shakepeare) 
 • Sevinç kapısının anahtarı sabırdır. (W.Jacops)


Sabırla ilgili bazı atasözleri.

 • Sabırla; koruk, helva; dut yaprağı, atlas olur.
 • Sabreden derviş, muradına ermiş.
 • Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
 • Sabrın sonu selamettir.

Sabrın ne derece önemli olduğunu ayetlerden, hadislerden, vecize ve atasözlerinden öğrendiğimiz gibi hayat tecrübelerimizden de öğreniyoruz. Yine öğreniyoruz ki sabır bazıları tarafından yanlış olarak kavranmaktadır.       (Ya da kavratılmaktadır)
“Sabretmek, mahkûmiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caîz değildir. Bunlara karşı içten elem duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir.
İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Rasulullah (s.a.v); Ya Rabbi! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" (Buhari, Cihad, 25) diye dua etmiştir.(www.sorularlaislamiyet.com.)

Sabır acizlik ve tembelliğe neden olmaz¸aksine “sabır erdemi, beraberinde azim, sebat, metanet, hoşgörü, merhamet ve tevazuu getirir.” Bu güzel erdemleri kazanmak gelişme ve olgunluk yoluna girmektir. Kısaca sabır gelişme ve olgunlaşmanın en önemli öğesidir.
Ne mutlu sabırlı olanlara.
Sabahattin Gencal, Başiskele – Kocaeli, 26. 12. 2011
-----------------------------
Yararlanılan kaynaklar.
·        Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’n meali (yeni)
·        www.iskenderpasa.com
·        www.gencgelisim.com.
·        www.sorularlaislamiyet.com

4 yorum:

 1. bloğuma hoşgeldiniz çok memnun oldum iade-i ziyarete geldim çok güzel bir blog ve güzel bilgilerle donanmış sabır büyük bir erdem inşallah allah sabırlı olanlardan eylesin

  YanıtlaSil
 2. Merhaba Gönül Hanım,
  Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
  "Bloguma hoş geldiniz diyerek iadei ziyaret etmek" güzel; güzel olduğu kadar örnek bir davranış. Blog çalışmalarına başladığımız sırada bazı blogerlerde gördüğüm bu alışkanlığın tekrar yerleşmesini dilerim.
  Hayırlı günler dileğiyle.

  YanıtlaSil
 3. sabır en büyük erdemdir. günümüz şartlarında bazen sabrımız kalmasada bu gibi yazıları okumak bizlere iyi geliyor.teşekkür ederim faydalı bir yazı

  YanıtlaSil
 4. Merhaba bu benim dünyam,
  Ziyaretiniz ve yorumunuz için teşekkür ederim.
  Hayırlı günler dileğiyle.

  YanıtlaSil