10 Kasım 2011 Perşembe

Atatürk'ün sanat anlayışı ve sanatçıya bakışı / -----------------Prof. Dr. Fikri AkdenizYaratıcı bir düşünür ve kalbi insan sevgisine açık olan Atatürk’ün yeni Türkiye’yi geliştirmesinde egemen olan duygu ve düşünce, sanat düşüncesi gibi, evrensel etkilidir.
Ulusal bilinci yerleştirme çabaları ve çağdaş bir devletin gerektirdiği toplumsal ve
kültürel kurumları oluşturma çalışmaları bir bakıma Türk sanatçısının yolunu aydınlatmıştır.

Atatürk’ün başlattığı aydınlanma olgusuna bilim ışığının yanı sıra sanatın estetik ve duygusal
güzelliği de olumlu katkı sağlamıştır. Atatürk, güzel sanatları, eğitim, bilim ve kültür
devriminin bir parçası olarak görür ve bunu her zaman yineler. Ayrıca, güzel sanatların
devrimler içindeki yerini şöyle açıklamıştır:

“ Güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olamayan uluslara ne yazık ki  bütün başarılarına karşın uygarlık alanında  yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan her zaman yoksun kalacaklardır.”

Prof. Dr. Fikri AKDENİZ ,   Çukurova Üniversitesi 

Ayrıca bakınız:
                                                Atatürkün Sanat Anlayışı - Atatürk resimleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder