10 Kasım 2011 Perşembe

Atatürk'ün Devrimleri, Atatürk İlkeleri


Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektedir.
M. K. Atatürk
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu inkılaplar yurdumuzun kalkınması milletimizin refah düzeyinin yükselmesi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin her açıdan diğer gelişmiş ülkelerle yarışabilecek düzeye gelmesinde en büyük atılımlar olarak değerlendirilmelidir. 
Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan değişiklikler olarak bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz.
***

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşaması, onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının araştırılıp öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ancak mümkün olacaktır.
Ülkemizde, tarih alanında üzerinde en çok araştırma yapılan konuların başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri ve inkılapları gelmektedir. Bu yüzden yapılan bu araştırmaların kaynakçalarının hazırlanması, hem araştırmacılara çalışmalarında kolaylık sağlayacak, hem de henüz araştırılmayan konuların ortaya çıkarılmasında katkı sağlayacaktır.” (Hacı Murat Arabacı) 
Devamı
***

Ayrıca bakınız.
***********************************
Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi, yeni Türk Devleti’nin en temel özelliklerinden birisi olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun söylediği şu söz  cumhuriyetçiliğin anlamını en iyi şekilde ifade etmektedir “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”.

***********************************
Damla / Atatürk Özel Sayısı
*****

*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder