5 Ağustos 2011 Cuma

Mevlâna Celâleddin Rûmî ve İnsan (Önsözünden) / Yaşar Nuri Öztürk

Mevlâna Celâleddin Rûmî (ölm. 1273), insanlık tarihinin en yüce düşünce burçları arasındadır.
Onun insanlık dünyasındaki gönül fetihleri, gün geçtikçe genişlemekte ve derinleşmektedir.

Son elli yıl içinde, Mevlâna ile ilgili etüdlerin en değerlileri, ne ilginçtir ki, Müslüman olmayan yazarlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Müslümanların Mevlâna'yı anlatan çalışmaları ise genellikle onun hayat hikâyesini ve tasavvufî düşüncelerini, geleneksel kalıplar içinde tekrardan ibaret kalmıştır.

Çağların ve hatta çağımızın da üstünde ve ötesinde olan Mevlânâ'yı günümüz insanlığına sunacağı değerler açısından ele alacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu eser, özlenen bu çalışmalara küçük bir hazırlık olabilir ve yeni gayretlere bir pencere açabilirse mutlu olacağız.
(Önsöz'den)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder