9 Ağustos 2011 Salı

Bugünün Diliyle Mevlâna / A. Kadir


.....
Mevlana, devrinden önceki hayatı bize verdiği gibi devrinin bütün hususiyetlerini de, büyük bir sadakat ile vermededir. Fakat o, bununla da kalmaz, İleri bir görüşle, insani bir duyuşla geleceği de duyar, sezer, hatta görür, bize de gösterir. Bu bakımdan Mevlana, yalnız İran edebiyatında değil, dünya edebiyatında tek şairlerden biridir, dünya çapında bir şairdir, bir mütefekkirdir.
Mevlana Celaleddin adlı eserimizi yazarken, büyük insanın bazı şiirlerini. nazmen tercümeye kalkışmıştık. Fakat divan tekniğiyle tercüme etmede ne bir mana vardı, ne bir fayda. Bugünün genci, bugünün gençliği, bundan hiçbir şey anlayamazdı, hiçbir zevk alamaz dı. Bu yüzden, şairliğinden, hem de büyük bir şair oluşundan zerre kadar şüphemiz olmayan A. Kadir'e başvurduk. A. Kadir, Mevlana'nın on gazeliyle yedi rubaisini büyük bir kudretle yenileştirdi. Yenileştirirken asıllarını defalarca okudu, okuttu. Her şiirde esas fikri, her şiirde tekrarlanan temi buldu, her şiirdeki havayı kavradı. Bir şiir üzerinde günlerce değil, aylarca uğraştı.
Bu sefer, Mevlana'nın otuz altı gazeliyle sekiz rubaisini memleket irfanına, bugünün gençliğine sunuyor.
.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder