10 Temmuz 2011 Pazar

Türk Edebiyatında Deneme

Serbest düşüncenin ifade alanı ve nesrin bir türü olarak deneme, yazarın gözlemlediği ya da yaşadığı olay, olgu, durum ve izlediği varlıklarla ya da herhangi bir kavramla ilgili izlenimlerinin belli bir plana bağlı kalmayarak, tamamen kendi kişisel görüşüyle serbestçe yazıya döktüğü birkaç sayfayı geçmeyen kısa metinlere denir.
Denemeci, yazısını deliller getirip fikrini ispatlamaya ihtiyaç duymadan ve kesin hükümler vermeden serbest bir tarzda kurar. Deneme, derin düşünceden çok; kişinin kendi dışındaki varlıklarla herhangi bir konuda gerçek ya da hayalî olarak girdiği diyaloğun ürünüdür.

Türk Edebiyatında Deneme
  • Giriş: Deneme, Tanımı ve Özellikleri

  • Batı Edebiyatında Deneme 

  • Türk Edebiyatında Deneme
a. Sanat ve Edebiyat Konulu Denemeler
b. Dil Konulu Denemeler
c. Felsefe Konulu Denemeler
d. Şehir Konulu Denemeler
e. Sosyal ve Siyasî Konulu Denemeler
f. Din Konulu Denemeler
g. Psikoloji Konulu Denemeler
h. Kadın Konulu Denemeler
ı. Karışık Konulu Genel Denemeler

    I. Konuları Bakımından Denemelerin Sınıflandırılması

    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder