8 Temmuz 2011 Cuma

Deneme Üzerine Deneme / Hilmi Yavuz


Denemelerin, bir düşünce sistematiği geliştirdiği doğrudur. Daha önce de belirttim: Ben Modernliğe, hele Türkiye'nin modernleşmesi sözkonusuysa, ciddi kuşkular ve tedirginliklerle bakan bir okuryazarım.
Dile, düşünceye, belleğe, yere, mekâna, aidiyete dair olan düşüncelerimin, tümüyle, modernleşme ile ilişkili bir sistematiğe dayandığı söylenebilir.

Türkiye'de sahih bir aydın olma konumu, Modernleşme/Gelenek sorunsalı gözardı edilerek temellük edilemez. Bir Peyami Safa'ya, bir Hilmi Ziya Ülken'e, bir Tanpınar'a, bir Ülgener'e, Cemil Meriç'e ve Kemal Tahir'e bakınız, bu kavramları, hangi bağlamda ele almışlar, görürsünüz.

Türkiye'de sahih bir aydın olmanın önkoşulu, dile, belleğe, mekâna ve aidiyete dair sorunları, modernliğin gelenekle olan kopma ve kopçalama (Lacan'cı anlamda: 'Le Point de Capiton') ilişkileri bağlamında ele almaktır. Sahih bir Türk aydınının düşünce sistematiği bu olmalıdır.
Hilmi Yavuz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder