13 Haziran 2011 Pazartesi

Yunus'un tarikatı ve şeyhiYunus Emre´nin bağlı olduğu bir tarikat ve şeyh bilinmemektedir.  Kaynakların  üzerinde birleştikleri en  kuvvetli ihtimelleYunus´un herhangi bir tarikata ve şeyhe bağlı olmaktan ziyade, nev´i şahsına münhasır bir velî şair olduğudur.

Devrinin karmakarışıklığı içinde doğmuş bulunan çeşitli tarikatların hizmetlerini takdir eden ve hepsini kucaklayım bir mutasavvıf şair olmak Yunus Emre´ye yakışan en güzel vasıftır. Zira şiirlerinde, hiçbir tarikata hususî bir meyil ve muhabbet havası yoktur.

Tarikat esaslarına bağlı olmakla birlikte, kendine has bir ..mat ve düşünce dünyası olan Yunus, aslında, tek başına bir "mektep" kurmuştur. "Nev´i şahsına münhasır" bir Yunus Emre mektebidir bu.

Yunus Emre´nin, tarikatlara ait bazı maddî şekil ve kalıplara ehemmiyet  vermemesi  ve  işi  manevî  ve  derunî plânda ele alması da, onun münhasıran bir tarikata bağlı olmadığını göstermektedir.  "Gönlünü derviş eyleyebilen" kimse, hiçbir usule, merasime ve şekle bağlı kalmaya mecbur değildir:

Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.

Gerçekten de, devrinin bütün İslâmî uyanış ve kıpırdanış-l.nını aynı sevgiyle selâmlamış bir velî şairi,  "herhangi bir tarikata bağlı görmek, onun enginliğini azaltmak, daraltmak  demektir." Bu bakımdandır ki, Yunus Emre'yi bütün tarikatlar, kendilerinden saymışlar ve onun ilâhîle-rini kendi sesleri olarak terennüm etmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder