7 Haziran 2011 Salı

Yunus'un Ortaya Çıkarılışı / Sabahattin EyüboğluYUNUS’UN ORTAYA ÇIKARILIŞI
Yunus Emre’nin divanlarca küçümsendiğini, Alevî-Bektaşî tekkelerinde yapılan ayinlerde okunan şeriata sığmaz şiirleri yüzünden medreselileri de öfkelendirdiğini biliyoruz. Onun nefeslerini okuyanlar için ölüm fetvası bile verilmiştir.
Bu gibi çekişmeler yüzünden Yunus Emre’nin ortaya çıkarılışı, bilim dünyasına tanıtılışı çok gecikti. XIII-XIV. Yüzyıllarda yaşamış olan bu şair için ilk sözü edilmeye değer çalışmalar, XX. Yüzyılın başında yapıldı.
1913’de Rıza Tevfik ile Fuat Köprülü birkaç makale yayımladılar.
1918’de Fuat Köprülü “Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar” adlı yapıtıyla Yunus’u bilim dünyasına tanıttı.
1933-34’de Burhan Toprak Yunus’un Divan’ını üç cilt olarak yayımladı.
1936’da Abdülbaki Gölpınarlı Yunus’un Divan’ını bilimsel bir çalışma süzgecinden geçirerek yayımladı.

Otuz yıl süren bu araştırmalar sonunda Yunus Emre’nin şiir alanındaki önemi anlaşılmış, bir tarikat ulusu olmanın ötesinde, “şairliği” değerlendirilmiş, yapıtları üzerine birçok inceleme yapılmıştır.


Sabahattin Eyüboğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder