15 Haziran 2011 Çarşamba

Yunus'a Göre Gerçek Eğitim ve Uygulaması / Mustafa Akyol

Yunus'a göre gerçek eğitim medresede yapılandan tamamen farklıdır.

Medrese eğitimi sosyal hayatın ayrıntılarıyla uğraşırken¸ tasavvuf eğitimi bireysel hayata ve tabiata yönelir¸ onların özüyle meşgul olur.
Medrese eğitimi din ve davranış farklılıklarını değerlendirirken¸ tasavvuf eğitimi onların ortak noktalarını görür¸ farklılıkları birbirine yaklaştırarak bir hoşgörü bakışı sağlamaya çalışır. Bu farkı Yunus bir dizesinde şöyle vurgular:

“Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayın
Halka müderris ise¸ hakikatte asidir”


Tasavvufun peşinde koştuğu¸ eğitimde amaçladığı Allah'ın gerçeklik denizine ulaşmak¸ olayların ve varlıkların zaman ve mekân içindeki bütün gelişimlerini¸ değişimlerini ortaya koymak¸ evrenin amacını ve işleyişin ona gücünü öğretmektir.

Mutasavvıflar¸ dünyanın maddi yönü yerine¸ maddeyi harekete geçiren manevi yönüne bakmışlar¸ dünya hayatını düzenlemeye yönelik maddi ve dini bilimler yerine "aşk bilimi"ni öğrenmeye çalışmışlardır.
Bu aşk bilimi bir denizdir ve orada yüzmeyi öğretecek olanlar da erenlerdir. O gerçekler denizinde yüzebilmek için de gözdeki perdelerin kaldırılması gerekir. Böylece birçok olayların ve varlıkların üzerindeki sırlar da kalkmış olur. (Bkz: Yunuz Emre'de Tasavvuf ve Eğitim¸ Dr. Mustafa Ergün¸ Malatya¸ 1991.)

Medreselerin eğitim amacı¸ genelde bazı dini bilgilerin öğrencilere öğretilmesi veya ezberletilmesi seviyesinde kalmıştır. Oysa Yunus Emre kendi eğitim amacını şu şekilde ortaya koymaktadır:

İlim ilim bilmektir¸ ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır?


Okumaktan mana ne; kişi¸ Hakk'ı bilmektir
Çünkü okudun bilmedin¸ ha bir kuru emektir


Dört kitabın manası bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca¸ manası ne demektir?


Hakk'ın gerçek hazinesine girmenin yolu¸ kişinin kendini bilmesinden¸ kendi gönlünden geçer. İnsan için en gerçek bilgi kendisi hakkındaki bilgidir.

Kendi özünü bulan¸ gerçekler denizini görür ve kendisinin burada temelli kalmasını çeşitli nefis istekleriyle engelleyen kendi özünden vazgeçmek ister. Kendinden geçip Allah'ın gerçekler denizinde erimek ister.

Makalenin devamı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder