8 Haziran 2011 Çarşamba

Yunus Yürekli Olmak / Vehbi Vakkasoğlu

Yunus Emre,gönülden ibarettir.Bütün sırrı, maddeden soyutlanmakta ve dünyaya takılıp kalmamaktadır.Maddeyi mana için kurban eden,böylece ruhun derece-i hayatına çıkan bir mananın sesidir.Görürcesine inandığı  mutluluk dünyası ahirettedir ve  ebedidir.Ne var ki o,sonsuz saadet dünyasına bile dönüp bakmak istemez.
 “Bana seni gerek Seni” diyerek sadece Rabbi’ne yönelir ve ondan başka bir şeyi ne görür, ne de arzular.

Canının arzuladığı tek yaratılmış, Güzeller Güzeli’dir.

“Ya Muhammed, canım arzular seni” der ve yoluna canını kurban eder.

Bu sebeple,ruhunun tercümanı olan Yunusumuzun eseri, sehl-i mümtenidir.Kolay görünür ama ,aynen söylemek neredeyse imkansızdır.

Yunus Emre,söylemek için söylememiştir.Yeri ve zamanı gelince kendisini zorlayan ilhamını dile getirmiştir.Yani,söylettirilmiştir.

Çünkü,güzellikleri,Yüceler Yücesi Rab’tan;kusurları kendisinden bilmenin olgunluğu ile hakiki kulluğa ermişti.

Bu kulluk bilinci,ona hem çok derin,hem de çok sade ve sevimli bir samimiyet kazandırdı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder