20 Haziran 2011 Pazartesi

Yunus Emre'de MelâmetYunus Emre Hazretleri;
Kâmil insanların her an yaşadığı câhillerin ise asla ulaşamayacağı çok kolay, doğru, halkça ve Hakça bir İslam inancının açık seçik hür ve gür sesidir.
Ne dediğini araştırmadan önce okuyanın kendi dinî kimlik ve kişilik değerlerini çok iyi bilmesi gerekmektedir.
 Bir yere varamayışın yolunu bilemeyişten olduğunu anlamayanlar bilinçsiz bir ibadet batağında boğulacaklardır.
 Yüz yıllarca:
“Kitab’a yaklaşma yanarsın!” diyen zihniyet çok şükür bu gün Anadolumuzda çocukların bile Kurân’ı okuyup anladığını görse artık…
 Yunus Emre Hazretleri;
Hakk Âşığıdır meseleleri melâmet meclisinde Hakça konuşur ve Hakça anlaşılır..

 Oruç, namaz gusl-ü hac hicabdır âşıklara...

 Derken Şeriatın şartlarına karşı değil hedefin ileride olduğu ve bu şartların özünün yaşanarak aşılması gereken perdeler olduğu anlatılır.

 Hak bir gönül verdi bana
Bir dem döner Cebrail’e

 Derken de İnasan-kul olarak Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Abdullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yönünden direkt olarak yayın aldığını bildirmektedir.
 Bu ise Kur’ân-ı Kerîm’deki “Allah ve Resûlüne; teslim olmak, iman etmek, tâbi olmak ve itâat etmek” emrinin Muhammedî yaşayışıdır.
Yunus Emre tüm canların birliğine inanır ve El Hayy (cc)’ dan kaynak aldığını âşıkça anlatır.

 Musa oldum Tûr’a vardım
Koç oldum kurban geldim…
 Şimdi adım Yunus durur ol demde İsmail idi
Ol dost için Arafat’a kurban olup çıkan benim…


Metnin alındığı makalenin tamamı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder