23 Haziran 2011 Perşembe

Yunus Emre'de Bakma ve Görme Biçimleri / Bahir SelçukÖzet
Sözlüklerde bakmak ve görmek göstergelerinden her birinin yirmiden fazla anlamına rastlanır. Bakmak ve görmek, Yunus Emre’de sözlük anlamlarının yanında tasavvufî düşünce ile bağlantılı olarak, farkına varmak, gafletten uyanmak, odaklanmak, sezmek, şahit olmak, kalben hissetmek, dikkat etmek gibi anlamları karşılayacak biçimde kullanılmıştır.
Bakmak ve görmek göstergelerinin hemen hemen bütün anlamlarına Yunus’ta rastlanır. Şair, bu kelimeleri, sözlük anlamlarıyla kullandığı gibi tasavvuf düşüncesinin anahtar kavramlarıyla da ilişkilendirmiştir.
Yunus, dile olan hâkimiyeti sebebiyle güçlü ve dinamik bir şiir dili kurmuş; duygu, düşünce ve felsefesini şiir dili ile en üst seviyede ifade etmiştir. Yunus’un şiirleri, göstergebilim ve anlambilim ışığında incelendiğinde, şairin kelimeleri kullanış ve istif tarzı, onlara şiirsel bağlamda yüklediği yeni fonksiyonlar ve Türkçenin ifade zenginliği somut bir biçimde ortaya çıkacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder