10 Haziran 2011 Cuma

Yunus Emre Sempozyumu ( Bildiriler )


YUNUS EMRE SEMPOZYUMU ( BİLDİRİLER)[1]

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı Yunus Emre Sempozyumu ( Bildiriler) adlı kitapta 11 yazarın bildirileri yer almaktadır.
I
Bu yazarların bildirilerinde örnek olarak,  kaynak olarak Yunus Emre’nin birçok beyti  yer almaktadır. Bunlardan bazılarına yer veriyoruz:

Miskin Yunus irenlere tekebbür olma toprak ol
Topraktan biter küllisi gülistan toprak bana.
Yunus Emre
*
Yol oldur, toğrı vara, göz oldur ki Hakk’ı göre
Er oldur alçakta dura, yüceden bakan göz değül.
Yunus Emre
*
Mumsuz baldır şeriat, tortusuz yağdur tarikat
Dost içün balı yağa pes niçün katmayalar.
Yunus Emre
*
Kara taşa su koyarsın elli yıl ıslatur isen
Heman taş yine bayağı, hünerli taş olur değül.
Yunus Emre
*
Çeşmelerden bardağun toldurmadan kor isen
Bin yıl anda tursa kendi tolası değül.
Yunus Emre
*
Yunus Emre dir hoca girekse var bin hacca
Hepsinden eyice bir gönüle girmektir.
Yunus Emre
*
İy kendini bilmeyen söz ma’nisini bulmayan
Hak varlugını isterisen uş ilmile Kur’an’dadır.
Yunus Emre
*
Cümle Yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’un evliyasıysa hakikatde âsidir.
Yunus Emre
*
Dost bana nazar kıldı
Taze civan oldum ben.
Yunus Emre
*
Ölmekten ne korkarsın
Korkma ebedi varsın.
Yunus Emre
*
II
Yazarların yazılarındaki satır aralarında Yunus’u tanıtıcı ifadeler okuduk. Başka deyişle her yazarın ışığı altında Yunus Emre’yi gördük:

“Canlar ölesi değil” diyen Yunus bize milletimizin de ölmezliğini haber verir.
(Prof. Dr. Orhan Oğuz)
*
Yunusun ümmi olduğunu uyduranlar onun sözlerini anlamayan kişilerdir.
( A. Gölpınarlı)
*
Yunus ölüm ve hayata İslâmi ve tasavvufi bir açıdan bakar.
( Prof. Dr. Günay Kut )
*
Yunus Emre sırf Anavatan Türkiye’nin şairi değildir. O tüm Türk âleminin şairidir.   
( Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah)
*
Dini musikimizde de Yunus’un şiirlerinin çok ayrı bir yeri vardı. ( Beşir Ayvazoğlu)
*
Yunus’un şiirlerinin tekkelerde öncelikle tercih edilmesinin en önemli sebebi, şüphesiz, onun Türkçesindeki saflık, söyleyişindeki samimiyet ve düşüncesindeki derinlik sayesinde, halkın ruhuyla tam bir akord tesis etmş olmasıdır.
( Beşir Ayvazoğlu)
*
Sanatta esas şahsiyettir. En kuvvetli şahsiyetler ise samimi olanlardır.
( Beşir Ayvazoğlu)
*
Herkes nasıl kendince yazarsa, kendince de anlar.
( Prof. Dr. İnci Enginün)
*
Hayata ve ölüme karşı koyacak tek silâh aşk, sevgi. Bunları ebediyete taşıyacak olan da sanattır. Yunus manevi gücüyle, sevgisiyle hayata karşı koyduğu gibi; sevgisini dile getiren sanatıyla da ölümü aşmıştır.
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
Kemal Tahir, Devlet Ana adlı romanında Yunus Emre’yi kapitalist düşüncenin karşısındaki bir iktisatçı gibi konuşturur. Bu da bir yorumdur.
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
Recep Bilginer’in Yunus Ermesi Yunus’u bir isyan elebaşçısı olarak yorumlar.
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
İnsanın kendi kendisini anlaması için de, başkalarını anlaması için de Yunus bir hareket noktası olabilir.
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
Yunus kendisin de bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.
( Prof. Dr. Mehmet Kaplan)
*
Yunusun şiirinde güzelliği temin eden başlıca üslûp vasıtaları sadelik, ahenk ve yoğunluktur.
( Prof. Dr. Mehmet Kaplan )
***
Yunus Emre’yi okuyabilmek, anlayabilmek mutluluktur. Bu mutluluğu tatmak için Yunus Emre Sempozyumu ( Bildiriler) adlı kitabı da okudum. Kitapta altını çizdiğim cümlelerden bazılarına yukarda yer verdim. Bu veciz sözleri de tam olarak anlayabilmem için Yunus’u tekrar tekrar okumayı deneyeceğim.

Sabahattin Gencal
(Emekli öğretmen)
-----------------------------
9. Marmara üniversitesi yayınları No: 514, Fen Edebiyat Fakültesi yayınları no : 25, İstanbul 1992, s:131[1]. Marmara üniversitesi yayınları No: 514, Fen Edebiyat Fakültesi yayınları no : 25, İstanbul 1992, s:131

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder