23 Haziran 2011 Perşembe

Yunus Emre / Prof. Hikmet Şimşek

Kesin doğum tarihi belli olmayan ve 1320 yıllarında öldüğü tahmin edilen Yunus Emre, yalnız büyük bir halk şairi değil, fikirleri ile de Türk düşünce yaşamına damgasını vurmuş ulu bir filozoftur.

Bütün yaşam içeriği Tanrı’ya inanç ve insanlık sevgisi ile örülmüş eşsiz bir hümanizmi yansıtır.

Ona göre, gerçeğe giden yol tek değildir. Yaradana ulaştıran her inanç kutsaldır. Bunun için şöyle seslenir:

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Çağırayım Mevlâm seni
Derdi Öküş Eyyub ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed-i mahbub ile
Çağırayım Mevlâm seni


Yunus Emre yanlız inançları değil, bütün fikirleri ve bütün insanlığı da aynı hoşgörü içinde benimser; şöyle der:

Yetmişiki millete bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakikatte âsidir.


Bağnazlığın, Batı dünyasında her çeşit özgür düşünceyi ve inancı kara pençesi ile boğduğu bir çağda Yunus Emre’nin bu sözleri hümanizmin aydınlığa açılan en büyük pencerelerinden birini oluşturmaktadır.

Tanrı aşkı ve insan sevgisi Yunus Emre’de aynı anlamı taşır. Onun için geçici dünyada tek kalıcı varlık her çeşit dostluktur. Yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı gibi, Yunus Emre’ye göre bütün insanların kardeş olmaları gerekir.
Adnan Saygun ve Yunus Emre Oratoryusu
(Prof. Hikmet Şimşek’in, Yunus Emre Oratoryosu’nun eserin kendi dili ile ilk kaydı olan CD kapağındaki yazısından... )

Metnin alındığı makaleyi okumak için tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder