6 Haziran 2011 Pazartesi

Yunus Emre Hakkında MenkıbelerYunus Emre Hakkında Menkıbeler


Yunus Emre'nin gerçek hayatındaki boşlukları halk, efsanelerle doldurulmuştur. Bu efsaneler, gerçekten daha güzeldir, çünkü halkın  Yunus'a yakıştırdığı çehreyi sembolik bir tarzda yansıtmaktadır. Efsanelerin çoğu Bektaşi Velayetname’sine dayanmaktadır.

Şunu unutmayalım ki bu menkıbeler üzerinde derinlemesine yorumlar yapılmış değildir. Bunların çoğu bir takım semboller, işaretler olabilir. Mesela: Efsanelerde Yunus ile yan yana görülen, onun mürşidi, uyarıcısı Tapduk bile aslında bir semboldür. Üstad Rauf Yelkenciye göre : ” Yunus Emre'nin şeyhi olarak söylenen Tapduk aslında Cenab-ı Hak’tır”. Çünkü:”Tapduğu’na secde kıl sen./Sana vuslat gerek ise.”şeklindeki sözleri , Yunus gibi Kur’an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı bir şair ve özlü bir (Tapduk ALLAH değilse) Müslüman söylemiş olamaz. Nitekim:

Vardığımız illere-Şol safa gönüllere
Halka Tapduk ma’nisin-saçtık elhamdülillah!

deyişi de kendisinin mürşidlik makamına ererek halkın Allah sevgisini ve ledün ilmini yaydığını anlatmak içindir.
Gerçi, efsanede olduğu gibi  Yunus'un şiirinde de Tapduk adı pek sık geçiyor. Fakat bunun şeyh ve mürşid ve insan olmaktan ziyade Allah olması ihtimali büyüktür. Nitekim , Şeyh ve Bektaşi Babası olarak Tapduk’un adı, hiçbir Bektaşi Velayetname ve Erkan kitabında geçmemektedir. Daha sonraki sözlü rivayetler ise, onu sadece  Yunus'un mürşidi olarak göstermekte ve Tapduk’a ait hiçbirkitap, risale kayıt hatta cümle bulunmamaktadır. Kaldı ki  Yunus'un şiirinde de Tapduk’un insan olduğunu sezdiren hiçbir mısra yoktur. Ona, Tanrı’ya seslenir gibi seslenmektedir. Tapduk adının bile tap-mak fiilinden yapılma “bildik, tanıdık” gibi bir sıfat olması bize bu mürşidin, doğrudan doğruya Allah olduğunu düşündürmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder