7 Haziran 2011 Salı

Risâletü'n Nushiyye'den

Ki canlı parmağın uykuya banmaz
Canı bu âlemde ölüp de dirilmeyen kims bu gaflet uykusuna kanamaz.
Canı dirilen ise bir daha bu gaflet uykusu batağına parmağını bile batırmaz.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar!” buyurmuştur.
*
Ömür geçti dahı uyanmağın yok
Kin ü gıybet sûyuna kanmağın yok
Senin ömrün bile geçti gidiyor daha uyanmaya niyetin bile yok.
kin ile gıybet suyuna kandığın yok.
Deniz suyu gibi içtikçe susuyorsun.
Susadıkça içiyorsun kin ile gıybeti sen!
*
Üçyüz altmış damarı uykuladı
Gidip kervan yükün yâbanda kaldı
Üç yüz altmış ahlâk-huy damarın olduğu gibi uyumuş kalmış.
Halbuki hayat kervanı kalktı çok yol aldı.
Sen yükün sırtında yaban ellerde kaldın tek başına ve çâresiz.
Ernlerin Tevhid kervanına katılamadın gitti gaflat uykun yüzünden.
*
Dahı yuyulmadı ol kin damârı
Yolında aybının harcoldu varı
En kötülerinden olan kin damaruda henüz temizlenmedi.
Erenler huzurunda ve terbiyesi altında ilim tâlimi-öğretimi ve edeb terbiyesi-eğitimi görerek merhamet ve muhabbet damarına dönüşmedi.
Kin ve yaptığı ayıpların yolunda sen elde olan tüm varlığını-iyilik için emeneten verilen imkan ve âletleri harcadın.
----

Destan-ı Akıl-1,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder