Ölümden kaçış ve ölüme çare yoktur. Öyle olsa idi tabipler ve hekimlerin piri Lokman Hekim aramızda hala yaşayan birisi olurdu. Ölmemenin bir tek yolu ve çaresi vardır; o da Allah’a ve ahiret gününe iman etmektir. Fena fillah ve beka billah makamına ermektir.
Ehl-i sünnet alimlerine göre; rûh bakidir, yok olmaz. Zira; yaş ağaca nüfuz eden bir su gibi; insanın bedenine ana karnında iken üflenilen ruh ölmez, aslına rücû eder. İyilerin ruhu İlliyyin makamında, kötülerin ruhu da Siccin makamında tutulur ve toplanır. Bu sebeple Horasan erlerinden Derviş Yunus (r.aleyh):

“Yunus öldü deyû salâ verirler
Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez.”
demiştir.

Ölüm, arının kovanını terketmesi misali, dünya denilen gurbet ilinden daha güzel/sıcak iklimlerin yaşandığı vatan-ı aslî’sine dönmesidir. Yani...

İş bu söze Hak tanıktır...
Bu can gövdeye konuktur,
Bir gün ola çıka gide;
Kafesten kuş uçmuş gibi...
Miskin Adem oğulların,
Benzetmişler ekinciye,
Kimi biter, kimi yiter;
Yere tohum saçmış gibi...
(Yunus Emre)