17 Haziran 2011 Cuma

M. Necati Bursali'nın Yunus Emre Adlı Eseri
YUNUS EMRE
(Hayatı ve Bütün Şiirleri)[1]

M. Necati Bursalı’nın YUNUS EMRE (Hayatı ve Bütün Şiirleri) adlı eser dört bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde Yunus Emre’nin hayatı, şahsiyeti, sanatı ve dünyaya bakışı üzerinde durulmaktadır.

İkinci bölümde Yunus Emre’nin Divanındaki şiirlere yer verilmektedir. Bu şiirler M. Necati Bursalı tarafından açıklanmaktadır.

Üçüncü bölümde, asırlardır Yunus Emre’nin zannedilen, ancak 15. yüz yılda yaşamış Âşık Yunus’a ait şiirler ve açıklamalar sunulmaktadır.

Dördüncü bölüme de sözlük eklenmiştir.
*

Bursalı’nın geniş bir tetkik mahsulü olan Yunus Emre (Hayatı ve Bütün Şiirleri) adlı  eserinden altını çizdiğim cümleler:

           (Sunuştan)
  • Günümüzde sahih bir Yunus Emre Divanı yoktur. Derviş Yunuslar, Yunuslar, Aşık Yunuslar, Yunus Emreler birbirine karışmış.  Kimdir Yunus Emre, onu da tanımıyoruz. Hayatı hakkında yazılanlar, hep ayrı ayrışeyler… Kabri ise ayrı bir ihtilaf mevzuu… (Mustafa Müftüoğlu)

      (1.bölümden)
  • Yunus, Hak aşkının potasında eriyen, tasavvuf denizinin  en parlak incilerini toplayan bir aşk eridir.
  • Yunus hep Hakkı aramıştır. Nazar ettiği her şeyde, her zerrede Hak’tan bir eser görmüştür.
  • Yunus tamamıyla ehl-i sünnet bir şairdir.
  • Yunus’un gönlü, bal akıtan bir pınara benzemektedir.
  • Yunus şeriat caddesinde tarikat arabasını sürmüş ve böylece menzile varmıştır.
  • Yunus'un şiirleri ebedilik denizinden toplanmış inciler gibidir.
  • O bir gönül adamıdır. Bu sebeple gönüle Kâbe gibi bakmıştır.
  • Yunus’un lehçesi Anadolu lehçesidir. Yunus, eski Anadolu Türkçesinin en büyük temsilcisidir.

( 2. Bölümden /Yunus Emre Divanından)
·        Bildük gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler
           Aşk şarabın içen canlar uymaz göçmeye kanmağa.
·        Benem ol ışk bahrisi denizler hayrân bana
          Derya benüm katremdür zerreler umman bana.
·        Kaf dağı zerrem değül ay ue güneş bana kul
          Hak-dur aslum şek değül Mürşiddür Kur’an bana.
·        Bu cümle âşık olanlar ışk ile geldiler yola
          Muşâhedeye gark olan düşmeyserdür o ağa.
·        Ol dost beni viribidi var dünyayı bir gör didi
          Geldüm gördüm hoş ârayiş seni seven kalmaz ana.
·        Yunus imdi sen Hakk’a irdün ü gün gönlüm Hakk’a vir 
           Gönül gözü görmeyince hiç baş gözi görmeyiser…
·        Mumsuz baldur şeriat tortusuz yağdur tarikat
          Dost-içün balı yağa pes niçün katmayalar.
·        Miskin âdem oğlanı nefse zebun olmuştur.
          Hayvan canavar gibi otlatmaya kalmıştır.
·        Yunus hak tecellisin senün yüzünde gördü
           Çare yok ayrılmağa çün sende göründi Hak…
·        Ne varlığa sevinürem ne yokluğa yerrinürem
          Işkunla avunurum bana seni gerek seni.

 Sabahattin Gencal
(Emekli öğretmen)
[1] M. Necati Bursalı, Yunus Emre (Hayatı ve Bütün Şiirleri),Çelik yayınevi, 1980

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder