2 Mayıs 2011 Pazartesi

Yahya Kemal için ne Dediler ? (2)

Yahya Kemal denilince şair, yönetici, mebus, büyük elçi gibi pek çok özelliğe sahip olan ve bunların hepsini başarıyla yerine getiren biri aklımıza geliyor. İnsanlar ölümsüz olabilmek için geride büyük eserler bırakmalıdır. İşte Yahya Kemal’de, eserleriyle ölümsüz olmayı başaran bir kişiliğe sahiptir.
Prof. Dr. Erhan Ekinci
*
Klasik Türk Edebiyatı’nın bu kadar çok okunmasında Yahya Kemal’in büyük etkisi olmuştur. O her zaman bize yol gösterici olmuştur. Bizlerde gelişmek, modernleşmek, ileriye gidebilmek için geçmişteki şairlerimizi, yazarlarımızı örnek alıp onların çizdiği yolda ilerlemeliyiz. Onların bizlere bıraktığı en büyük servet, eserleridir.
Prof. Dr. Kazım Yetiş
*
Her şairin hafızalarda kalan, antolojilere giren mutlaka bir şiiri varken, Yahya Kemal’in ise bu bağlamda bir tane değil pek çok şiiri vardır. Yahya Kemal Türk uygarlığının içinde bir fonemendir. Bunun için, bugün Yahya Kemal’i bilmeyen hiçbir şair ayakta duramaz. O şiirlerinde; medeniyeti, kültürel birikimi, inkâr etmeden Klasik Türk Şiir’inden kopmadan, gelenekle birlikte modern şiiri harmanlamıştır. En soyut öğeleri bile somutlaştıran Yahya Kemal; İstanbul, aşk, tabiat ve milli duyguları şiirlerinde ön plana çıkarmıştır.
Prof. Dr. Fatih Andı
*
Yahya Kemal geleceği geçmişe bağlayan, geçmişi geleceğe bağlayan bir insandır. O geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmuştur. Bugün olan güzel şeyler hep geçmişimizde ki değerlerimizle ilgilidir.
Doç. Dr. Ahmet Ağır
*
Vatan, toprak her ülke için çok önemli yere sahiptir. Milletimiz için de en çorak toprak bile hürriyetimizi temsil ettiği için, ülkemizin her bir karışı bizim için önemlidir. Vatan; havasıyla, suyuyla, dağlarıyla gerçek bir bütündür. Yahya Kemal her zaman için Anadolu milliyetçiliğini savunmuştur. Irkçılığa dayalı bir vatan anlayışını değil, kültür, tarih bütünlüğüne dayanan bir vatan anlayışını benimsemiştir. Onun, birleştirici ve bütünleştirici yönü sürekli ön plana çıkmıştır .
Dr. Ahmet Özpay
*
http://www1.gantep.edu.tr/~habermerkezi/?p=724
***
Ünlü Şair Beyatlı, sanat ve edebiyata karşı yeniden uyanış döneminde var olmuştur.
(Abdullah Satoğlu)
*
Nice hükümdarlar, nice kumandanlar gelmiş geçmiştir, ancak kalemi kılıçtan keskin olanlar daima kalıcı olmuştur. Shakespeare, Yunus Emre ve Yahya Kemal gibi sanatçılar bu dünyada kalıcı oldularsa, kalemleri kılıçtan keskin olduğu içindir.
(Abdullah Satoğlu)
*
Yahya Kemal , Avrupa'ya tahsil için gittiği sırada tam bir Avrupa hayranı olduğunu belirtiyor. Kendisi ne zaman Avrupa'ya gitti, bizim sahip olduğumuz kültürel zenginliğin farkına vardı. O zaman güzide eserler vermeye başladı.
( Yahya Akengin)
*
Beyatlı, şiirleri sadece bir şiir olmadığı gibi içinde tarih, kültür, kimlik, estetik izler taşıyan dil ve söyleyişle bir bütünlük arzediyor. Onun eserlerinde vatan coğrafyası ve kimliğimizin nasıl bir diğerinin aynası olduğunu görürüz. Yaşanan olayların anaforunda kaybolmayan, yeni kurulan dünyayı maziye bağlayan bunun için de bir bakıma yeni bir hayatın nasıl olması gerektiğini isabetli ve sağlıklı tekliflerle sunmaya çalışan da kendisi olmuştur
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
*
Onun ( Yahya Kemal Beyatlı'nın) yazdığı dizelerde musiki ve ahengin etkilerini adeta anlık yaşanmışlar olarak görmemizden ziyade, okunduğu anlarda zihnimizde ve yüreğimizde aniden yaşanan olaylar olarak irdelenmesine neden olur. Bazıları onu eski edebiyatın son temsilcisi olarak görürken, bazıları Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı, bazılarıysa modern edebiyatın en büyük isimlerinden biri olarak değerlendirirler.
( Mehmet Ali Önal )
*
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder