3 Mayıs 2011 Salı

Türk Şiirinde Bir Mühre Olarak Yahya Kemal / Hasan Aktaş


Yahya Kemal, otağını eski şiir ile yeni şiir arasına kurmuş bir nev-klasik
şairdir. Elbette ki onun şiir ocağı mahşer sabahına kadar yanacaktır. O eski şiir ile yeni şiiri kendi poetikasında buluşturan derin vizyon sahibi bir şairdir. Yahya Kemal, Türk şiirinde bir mühre olduğu kadar, aynı zamanda bir okul ve misyon sahibidir.
…..
Yahya Kemal, Şiirlerine yazılan nazirelerle, adına yazılan müstakil Şiirlerle, kendisine ithafen
yazılan Şiirlerle, farklı konulardaki Şiirlerde bir vesileyle adının anılmasıyla, kendisiyle ilişkilendirilen
şairlerle, İstanbul’la ilgili yazılan pek çok şiirde adının geçmesiyle mühre bir şair olarak karşımıza çıkar.

…..
YAHYA KEMAL’İN RUHUNA GAZEL

Terk-i bezm etse de bir rind ebedî nâmı kalır
Gün gider ufka fakat muhteşem akşâmı kalır.

Önce göz yaşları sessiz dökülür ardından
Sonra feryâd ile bir velvele hengâmı kalır

Bu giden halbuki bıkmış görünür dünyâdan
Bir hisar burcunu hatırlatan ârâmı kalır

Târumar olsa bahar gül solarak Savrulsa
Eski rüya gibi mevsimlerin eyyâmı kalır

Şimdi bir yolcudur engindeki Sessiz Gemi’de
Mülk ü Mânâ’ya giderken bize ibhâmı kalır

Yolcumuz cedlerin âguşuna lâyıksa Memik
Bin gazel tarhına kâfi büyük ilhâmı kalır*

Nail Memik
-------------
*Nail Memik, Neslimizin Masalı, İl Basımevi, Çanakkale, 1961, S. 17
------------------------

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder