2 Mayıs 2011 Pazartesi

Aziz İstanbul / Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal için İstanbul, tabii güzelliğinin yanında, Türk milletinin fizyolojik olarak kazandığı mükemmeliyeti, kültür ve medeniyette vardığı seviyeyi gösteren bir şehirdir. Bu sebepten olmalı ki o, İstanbul’u çok sever; onun içinde yaşamaktan, onu keşfetmekten büyük zevk duyar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “100 Temel Eser” listesinde yer alan Aziz İstanbul, YKY farkıyla öğrencilere okumada ve anlamada kolaylık sağlamak amacıyla sayfa sonlarında küçük bir sözlükçenin eklenmesiyle yayına hazırlandı.
*

TADIMLIK

Türklük, beş yüz seneden beri İstanbul’u ve Boğaziçi’ni bütün beşeriyetin hayaline böyle nakşetti. Mimarîsini bu şehrin her tepesine, her sahiline, her köşesine kurarken güya:

“Artık bu diyar dünya durdukça Türk kalacaktır.” dediği hissedilir. Fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiş olan halkın iklimle bu imtizacını kaydettikten sonra, yeni baştan kurmuş olduğu bu şehirde yaratmış olduğu güzelliklerin en yüksek bir kıratta olduğunu söylemek lâzımdır.

XIX. asırda, romantizm cereyanından sonra, insanların gözleri tabiatı görmek için açıldığı vakit, İstanbul, bütün şehirler arasında birinci derecede göründü ve Avrupa’nın en yüksek şâirlerinin gözlerini kamaştırdı ve en güzide ruhlu seyyahlarının muhayyilesine yerleşti. Farz-ı muhâl olarak Türklüğün, yeryüzünde güzellik namına başka bir eseri olmasaydı, yalnız bu şehir onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu isbat etmeye kifayet ederdi.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder