3 Mayıs 2011 Salı

Alpaslan'ın Ruhuna Gazel / Yahya Kemal Beyatlı ( El yazısıyla)


Alparslan'ın Ruhuna
GAZEL

İklîm-i Rûm'u tuttu cihangîr savleti
Târih o işde gördü nedir şîr savleti

Titretti arş ü ferşi malazgird önündeki
Cûş u hurûş-i rahş ile şemşir savleti

On yılda vardı sâhil-i Konstantaniyye'ye
yer yer vatan diyârını teshîr savleti

Ey şanlı cedd-i ekberimiz âb-ı tîginin
Bî-hadd imiş güneş gibi tenvîr savleti

Tasvîr eder mi böyle şehinşâhı ey Kemâl
Şimşekten olsa şi'rde ta'bir savleti.

Yahya Kemal Beyatlı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder