2 Mayıs 2011 Pazartesi

Büyük şairin dünyasına açılan bir pencere… Yahya Kemal Müzesi/ Rümeysa Tanrıseven


Büyük şairin dünyasına açılan bir pencere… Yahya Kemal Müzesi

Rümeysa Tanrıseven

…..
Beyazıt’ın göbeğinde Divanyolu caddesinde belki çoğu zaman önünden geçtiğimiz fakat fark etmediğimiz bir mekân olan Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret ettik.

Müze’ye geçmeden önce müzeye ev sahipliği eden tarihi medrese Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi’nden bahsetmek istiyoruz.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi

İstanbul Eminönü ilçesi, Çarşı kapı’da Divan Yolu Caddesi üzerinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ni Sultan IV. Mehmet (1648–1687) döneminde Kaptan-ı Derya ve Sadrazamlık görevlerini yapmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yaptırmaya başlamıştır. Ancak sadrazamın II. Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığından ötürü 1683 yılında yapı topluluğu yarıda kalmıştır. Dershane üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre de oğlu Ali Bey tarafından Mimar Hamdi’ye 1690 yılında tamamlattırılmış.

Yapı topluluğu Darül Hadis Medresesi, dershane-mescit, sıbyan mektebi, sebil, dükkânlar ve hazireden meydana gelmiştir. Külliyenin dershane-mescidi avlunun kuzeydoğu köşesinde sekizgen planlı bir yapı olup, kesme kefeki taşından yapılmıştır. Dershane-mescidin üzeri içten pandantifli, dıştan da sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.

Külliyenin Divan Yolu Caddesi’ne bakan cephesindeki dükkânlar 1956–1957 yıllarında caddenin genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Bu arada önündeki sebil ve hazire yan sokağa taşınmış.

Bu tarihi medrese 1960 yılında restore edilerek İstanbul Fetih Cemiyeti ve Yahya Kemal Enstitüsü’ne tahsis edilmiş. İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde İstanbul Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü ve Yahya Kemal müzesi faaliyet göstermektedir.

Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi’nin kuruluş hikâyesi…


Yahya Kemal’in 1958 tarihinde vefatı üzerine İstanbul Fetih Cemiyeti’nin 07.11.1959 günkü toplantısında Nihat Sami Banarlı’nın teklifiyle bir Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasına karar verilir. Enstitü, Yahya Kemal`in hayatı, şahsiyeti, fikirleri, sanatı, eser ve tesirleri üzerinde çalışmalar yapacak, bir Yahya Kemal monografisi hazırlayacak, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası neşredecektir. Çünkü sağlığında şairin hiçbir eseri yayınlanmamış, hatta. çoğu notlar halinde beklemektedir.

Yıllar önce bu toplantıda alınan kararla Yahya Kemal’in yazıları ve notları toplanmış 12 kitap halinde yayınlanmıştır. Ayrıca özel eşyaları ve el yazıları da toplanarak müze oluşturulmuş. Fetih Cemiyeti binasında medresenin iki katlı mütevazi bir alanına kurulmuş.

İlk katında şairin el yazıları, kitapları, kendisine yazılmış mektupları ayrıca Atatürk‘ün de içinde bulunduğu birçok liderin imzalı resimleri de bulunmaktadır. İkinci katına çıktığınızda ise şairin daha çok özel eşyalarıyla karşılaşıyorsunuz. Yazı takımı, kıyafetleri(ceket, kravat, gömlek, ayakkabıları),fotoğrafları mevcut. Şairin annesine ait olan ve üzerinde şairin doğum tarihinin not edildiği Kuran’ı Kerim de görmeye değer.


Özel eşyalarına dikkat ettiğimizde şairin kişisel bakımına da dikkat ettiği gözümüzden kaçmıyor.Biz bu güzellikleri gezerken bu çalışmaların mimarı İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesindeki hem İstanbul Enstitüsü hem de Yahya Kemal Enstitüsü – müzesi’ni bizlerle buluşturan Nihat Sami Banarlı’yı anmadan geçemiyoruz.


Hem Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret etmek hem de bu güzel etkinlikten istifade etmek için bir Cuma gününüzü bu huzur verici mekâna ayırmak güzel olacaktır. Bizden söylemesi…

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ
Yahya Kemal Müzesi,Yeniçeriler Cad. Kara Mustafa Paşa Medresesi No: 43,
Beyazıt - İstanbul – Türkiye

Tel-Fax: 0.212. 517 41 68||Tel: 0.212. 638 61 45

e-posta:bilgi@istanbulfetihcemiyeti. org. tr

Kaynak:SanatAlemi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder