22 Kasım 2010 Pazartesi

Ferruh Sanır


FERRUH SANIR

F. Sanır`ın mesleki hayatı birçok akademisyen gibi öğretmenlikle başladı. Günümüz liseleri karşılığı olan Sultani mezuniyetini takiben ilk memuriyet hayatına 1924 yılında "öğretmen" olarak Akşehir`de başladı. 1926 yılına kadar öğretmen olarak, bu tarihten sonra ise ilkokul başöğretmeni olarak görev yaptı.

Akşehir`den`sonra Konya`da kız Öğretmen okulu uygulama bölümünde müdürlük yaptı. Bir süre sonra memleketi Konya`dan ayrılarak, yıllar sonra bile çok sevdiğini belirttiği ilkokul öğretmenliği görevine Ankara`da başladı. 1929 yılında, kendisi gibi bir öğretmen olan Huriye Hanım ile evlendikten sonra vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

Dil ve Tarih-Çoğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü`ndeki öğrenciliğine başlamadan önce, 1935 yazında aynı,fakültenin kütüphanesinde memur olarak çalışmaya başladı. Böylece hem burada okuma hem de üniversite tahsiline fırsat buldu.

Kütüphane memuru Sanır, bu fırsatı iyi kullanarak hem kendi adına başarılı olmuş, hem de kütüphanenin gelişip zenginleşmesine yardımcı olmuştur. Burada memur olarak göreve başladığında kütüphanedeki kitap sayısı sadece 40 civarında iken, bu sayı kısa sürede hızla artmıştır. Kütüphanenin gelişip zenginleşmesinde dönemin idarecilerinin çalışmaları yanında Sanır`ın da gayretleri etkili olmuştur. F. Sanır`ın kütüphane memurluğu yaptığı dönemde kütüphaneye kazandırılan kitap sayısını öğrenmek mümkün olmamıştır ama, daha sonraki bir yıl için bulabildiğimiz bir rakama göre 1944 yılında fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı 70.000`e ulaşmıştı.

Fakültenin, dolayısıyla coğrafya bölümünün ilk öğrencilerinden olan Sanır; çalışkanlığı, araştırmacılığı ve Almanca`yı iyi bilmesi gibi vasıfları ile bölümümüz kurucularından Prof-Dr. H. Louis`in dikkatini çekmiş, onunla iyi anlaşmıştır, O dönemdeki diğer öğrenciler gibi F. Sanır da ülkemiz coğrafyasına çok büyük katkılar yapan Louis`den çok etkilenmiştir.

Sanır’a göre; iyi bir araştırmacı, hoca, eğitimci ve iyi bir insan olan Louis, ülkemiz coğrafyasının gelişmesi için çok çalışmıştır. H- Louis, Türkiye`ye yabancı olmasının da verdiği bir merakla, sürekli ülkemiz coğrafyası hakkında araştırma yaparken, bu amaçla oldukça fazla araştırma gezisi de yapmıştır. Sanır da araştırmacı kişiliği ile onun her kış ve yaz tatillerinde yaptığı bütün gezilere  öğrenciliği sırasında yapılan 9 geziye  katılmıştır.

Louis`in ülkemizi çok sevmesi yaptığı araştırmalardan olduğu kadar, bazı sözlerinden de anlaşılmaktadır. Sanır, öğrencilerini sürekli olarak araştırmaya sevk eden H. Louis`den okumak üzere kitap tavsiye etmesini istediğinde, ondan aldığı şu cevabı hiç bir zaman unutamadığını söylemişti:

"Ülkeniz bir kitap, onu okuyun".

:www.pegem.net/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder