24 Kasım 2014 Pazartesi

Öğretmenler Günü


          Bir ülkede milli eğitimin gelişmesiyle demokrasinin gelişmesi arasında doğru orantı vardır. Eş deyişle milli eğitimdeki düzey ne ise demokrasi de aynı olur.
          Türkiye’mizde eğitimde çok büyük gayretler gösterilerek adım adım ilerlemeler kaydedilmişken bir noktadan sonra hızla geriye kaymaların olduğu görülmüştür:
          Köy enstitülerini kapattılar. Bu yetmedi ilköğretmen okullarını da kapattılar. Bu da yetmedi Eğitim Enstitülerini ve Yüksek öğretmen Okullarını da kapattılar. Anlaşılan bunlar da yetmedi ki şimdilerde ise milli eğitim allak bullak ediliyor.  
          Devamı